Global Point of Care

ID NOW™ RSV

Ingen tid å miste – ID NOW.

RSV molekylær test, nå CLIA Waived.

ID NOW™ RSV gir molekylære RSV-resultater på 13 minutter eller mindre på vår unike plattform ID NOW™. Tradisjonelle laboratoriemetoder og hurtig antigentesting for RSV kan ha betydelige problemer med både hurtighet og ytelse.1,2 ID NOW™ RSV påviser 25 % flere sanne positive enn Rapid Antigen Detection-testene
(RADT-tester)3,4, og lar deg foreta kliniske beslutninger i sanntid, noe som igjen påvirker pasientbehandlingen.

Se referanser

  1. Prendegast, C. et al. Rapid Antigen-based Testing for Respiratory Syncytial Virus; Moving Diagnostics From Bench to Bedside? Future Microbiol, 2013;8(4):435-444.
  2. Caliendo, A.M. et al. Better Tests, Better Care: Improved Diagnosis for Infectious Disease. Clin Infect Dis 2013;57(S3):S139-70.
  3. Chartrand, C. et al. Diagnostic Accuracy of Rapid Antigen Detection Tests for Respiratory Syncytial Virus Infection:Systematic Review and Meta-analysis. J Clin Microbiol. Dec 2015 vol. 53 no. 12 3738-3749.
  4. ID NOW™ RSV Package Insert