Global Point of Care

ID NOW™ Strep A 2

Ingen tid å miste – ID NOW.

Nå den raskeste molekylære testen for streptokokk A uten behov for bekreftelse med kultur.

Den CLIA-sertifiserte ID NOW™ Strep A 2-testen gir molekylære resultater i løpet av 6 minutter eller mindre på den unike ID NOW™-plattformen. Dette gir deg muligheten til å utføre pålitelig testing i løpet av pasientbesøket, og starte behandlingen ved positivt resultat.

ID NOW™ Strep A 2 er raskere enn andre molekylære metoder, og mer nøyaktig1 enn konvensjonelle hurtigtester. Dette gjør at resultater leveres innen en tidsramme som gjør det mulig å treffe umiddelbare kliniske avgjørelser, med stor betydning for pasientbehandlingen.

  1. Cohen, J.F. et al. Rapid antigen detection test for group A streptococcus in children with pharyngitis (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews. 2016, Issue 7
  2. ID NOW™ Strep A 2 clinical trial data, held on file
  3. ID NOW™ Strep A 2 Package Insert
    †Based on the reported sensitivities of RADTs and ID NOW™ Strep A 2.