Global Point of Care

LØSNINGER FOR KRONISKE KARDIOMETABOLSKE SYKDOMMER

Oppdag Abbott praksisløsninger for administrering av kardiometabolske pasienter

Kroniske kardiometabolske sykdommer øker stort i hele verden. For eksempel er det nå over 400 millioner tilfeller av diabetes – og det tallet kommer til å stige mer enn 50 % de neste 25 årene.1 Selv om praksisretningslinjer inkluderer testing for HbA1c, lipider og ACR, blir færre enn 7 % av pasienter testet etter retningslinjenes anbefalte frekvens, og kun 26,7 % av pasienter oppfyller målene for glykemisk kontroll samt kontroll av blodtrykk og kolesterol.2,3 Vi trenger nye, mer effektive metoder for håndtering av denne voksende epidemien.

Pasientnære tester (POCT), som raske diagnoser fra Abbott, har vist seg å forbedre pasientenes medisinske resultater og praksisens effektivitet.4

DIN PRAKSIS – MED STØRRE SUKSESS

Med vår hurtigdiagnostikk kan du utføre viktige kardiovaskulære og metabolske tester pasientnært. Leger kan få resultater og diskutere en behandlingsplan med pasientene i samme besøk. Dette bidrar til høyere effektivitet i praksisen, styrker forholdet mellom lege og pasient, og motiverer pasientene til å administrere tilstanden sin på en bedre måte.5

I en verden som betaler mer for ytelse og med mer kardiometabolsk belastning, kan forbedrede resultater for pasienter og økt effektivitet i praksisen føre til viktige økonomiske fordeler for praksisen.

Våre raske diagnoser kan også hjelpe praksisen med å:

  • Sende færre ordre til sentrallaboratoriet
  • Frigjøre tid som medarbeidere bruker på lete etter labresultater
  • Redusere antall pasienter som ikke blir fulgt opp
  • Eliminere unødvendige oppfølgingsavtaler
  • Få bedre overholdelse av testfrekvenser som er fastsatt av retningslinjene
  • Forbedre pasienttilfredsheten
Abbott cardiometabolic products help thousands of physician offices, clinics, hospitals, and wellness programs perform testing more efficiently.

Vi er verdens ledende leverandør av pasientnære testprodukter og kan hjelpe deg og medarbeiderne dine med å administrere diabetes hos pasienter med bedre resultater for alle.

VÅRE POCT-PRODUKTER FOR KRONISK KARDIOMETABOLSK PLEIE

Utforsk våre verdensledende, pasientnære pleieløsninger for kardiometabolsk pleie