Global Point of Care

Differensial-
diagnostisering av COVID-19 og influensa muliggjør behandlings-
avgjørelser
til rett tid

Alvorlighetsgraden av COVID-19- og influensasesongen er uforutsigbar

Ettersom tiltakene for sosial distansering reduseres, kan influensasmitte øke.1 Samtidig tror eksperter at COVID-19 vil fortsette å sirkulere endemisk. Som et resultat av dette vil både COVID-19 og influensa sannsynligvis sirkulere samtidig. Hurtigtesting er fortsatt viktig for å håndtere uforutsigbarhet ved luftveissykdommer.2

Registrer deg for å se et opptak av dette webinaret;

Webinar

COVID-19 og influensa har lignende symptomer, noe som gjør presumptive diagnoser utfordrende

COVID-19 og influensa har de samme vanlige symptomene som blant annet feber, hoste og kortpustethet, noe som gjør dem vanskelig å skille basert på kun symptomer.3

infographic

Nå er det i større grad enn tidligere nødvendig med diagnostikk for å identifisere, behandle og kontrollere spredning på riktig måte

Tidlig forskning viser at samtidig infeksjon mellom COVID-19 og influensa er mulig og kan føre til dårligere pasientutfall, noe som betyr at overvåking for begge sykdommene er spesielt viktig i den kommende influensasesongen.

  • Eksperimentell samtidig infeksjon fant at pre-infeksjon av influensa A-virus fremmet infeksjonsevnen til SARS-CoV-2 betydelig. (2021)4
  • En gjennomgang av litteraturen konkluderte med at samtidig infeksjon forekommer, at patofysiologien er kompleks, og at samtidig infeksjon fører til større lungeskade. (juni 2021)5
  • En enkeltsenterstudie fant at pasienter som er samtidig er infisert med SARS-CoV-2 og influensa B-virus, har høyere risiko for dårlige utfall (november 2021)6
Autoritativ rapport (white paper): sars-cov-2 samtidig infeksjon – influensa og andre patogener

WHO-retningslinjer støtter testing for både influensa og sars-cov-27

Verdens helseorganisasjon (WHO) oppfordrer land til å være årvåkne med testpraksis for influensa under COVID-19.

"Adekvat testing for å sikre effektiv påvisning og overvåking av influensa og SARS-CoV-2 er avgjørende for korrekte tiltak."
- WHO om differensiering av virus

"De to typene infeksjonene har ofte lignende kliniske symptomer […]. Det er derfor nødvendig å skille mellom de to virusene og de tilhørende sykdommene."
- WHO om testing av høyrisikopasienter

 

Heading Hurtigtesting hjelper med rask og nøyaktig diagnose av både covid-19 og influensa for å beskytte samfunnet

Vær årvåken

OVERVÅK

Spor smitteutvikling i samfunnet i en uforutsigbar sesong

Vær årvåken

KONTROLLER

Implementer smittevernpraksis så snart som mulig

Vær årvåken

Gjennomfør behandling tidlig

Foreskriv antiviral influensa- eller COVID-19-behandling i tide for å gjøre en forskjell

Løsninger for diagnostisering av luftveissykdommer

Abbott har hurtige pasientære løsninger for å støtte dine behov for testing av COVID-19 og influensa

  1. Ahmed et al, Effectiveness of workplace social distancing measures in reducing influenza transmission: a systematic review. BMC Public Health. 2018;18:518. doi: https://doi.org/10.1186/s12889-018-5446-1
  2. Phillips N.. The coronavirus is here to stay —here’s what that means. Nature. 2021; 590: 382-384. doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00396-2.
  3. US Centers for Disease Control and Prevention website. “Similarities and Differences between Flu and COVID-19.” Page reviewed June 7, 2021. Link
  4. Bai, L., Zhao, Y., Dong, J. et al. Coinfection with influenza A virus enhances SARS-CoV-2 infectivity. Cell Res 31, 395–403 (2021). (Link).
  5. Covin, S, Rutherford G. Coinfection, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), and Influenza: An Evolving Puzzle. Clinical Infectious Diseases. 15 June 2021; 72(12), e993–e994. (Link)
  6. Yue H, Zhang M, Xing L, et al. The epidemiology and clinical characteristics of co‐infection of SARS‐CoV‐2 and influenza viruses in patients during COVID‐19 outbreak. J Med Virol. 2020 Nov; 92(11):2870-2873. (Link- abstract)  (Link-Full paper-requires login)
  7. WHO Policy Brief “Readiness for Influenza during the COVID-19 pandemic.”  World Health Organization. 6 November 2020. (Link)