MØTE UTFORDRINGENE VED
DIAGNOSTIKK I DET 21. ÅRHUNDRE

To Oxfordshire NHS Foundation Trusts, Storbritannia: en kasusstudie med pasientnær testing

Helseorganisasjoner opplever fremdeles utfordringer med å levere helsetjenester av høy kvalitet samtidig som de står overfor økende kostnader og finansieringsrestriksjoner. For å nå bedre ut til en bred pasientpopulasjon flyttes dessuten sentralisert omsorg til perifere omgivelser der tradisjonelle behandlingsmodeller ikke er like effektive. Nye modeller for levering av helsetjenester, som pasientnær behandling, er nødvendige for å hjelpe leverandører med å: 

 • oppnå effektivitetsfordeler
 • eliminere avfall
 • optimalisere prosesser
 • fremme mer hensiktsmessig bruk av ressurser 

Selv om sykehuspersonell er motivert til å utforske nye behandlingsmodeller, har de ikke tid til å gjøre det alene. Det er opp til den pasientnære bransjen å fremme nye omsorgsmodeller, ikke bare ved hjelp av teknologisk innovasjon, men gjennom felles erfaring og engasjement. Abbott Point of Care gjør nettopp det med i-STAT System. I samarbeid med Abbott har laboratoriepersonell utviklet en tjeneste for pasientnær testing på tvers av to Oxfordshire NHS Trusts. *

* Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust og Oxford Health NHS Foundation Trust.

Resultatene som vises her, er fra spesifikke helseorganisasjoner og kan avvike fra resultatene som oppnås på andre institusjoner.

Point-of-care expansion Point-of-care expansion Point-of-care expansion

PASIENTNÆR
ANALYSERING

 • 7 millioner tester per år
 • 250 000 blodgassprøver
 • 500 000 blodglukosetester

FORBEDRING AV FORLØP

 • Pasientnær diagnostikk gir raske resultater, slik at pasienter kan behandles innen 30 minutter etter ankomst på sykehuset1

RASK UTVIDELSE AV PASIENTNÆRE TJENESTER TIL INSTITUSJONER I LOKALSAMFUNNET

 • Abingdon Community Hospital
 • Chipping Norton Health Center
 • East Oxford Health Centre
 • Witney Community Hospital
UTVIDELSE AV PASIENTNÆR TESTING I OXFORDSHIRE

Pasientnær testing med i-STAT System har gjort det mulig for klinikere å ta diagnostiske blodprøver ved pasientens seng på flere avdelinger ved John Radcliffe Hospital. Integrering av pasientnær testing direkte i pasientens behandlingsforløp har ført til mange systemomfattende effektivitetsfordeler. På publiseringstidspunktet hadde seks avdelinger integrert i-STAT System i pasientforløpene sine:

 • Akuttmottak
 • Radiologisk avdeling
 • Ambulant avdeling
 • Gynekologi
 • Neonatal enhet
 • Operasjonsstue for kardiovaskulær kirurgi

Denne tjenesten er nå utvidet til flere kommunale institusjoner i Oxfordshire. Hver institusjon har en rekke tilgjengelige testalternativer som passer til ulike pasient- og infrastrukturbehov. Pasientnær diagnostikk gir raske resultater, slik at pasienter kan behandles innen 30 minutter etter ankomst på sykehuset.1

ABINGDON COMMUNITY
HOSPITAL

CHEM8+, PT/INR, Troponin, CG4+

CHIPPING NORTON HEALTH
CENTRE

E3+

EAST OXFORD HEALTH CENTRE

CHEM8+

WITNEY COMMUNITY HOSPITAL

CHEM8+, PT/INR, Troponin, CG4+

FOKUS PÅ TVERRFAGLIG AKUTTENHET (EMERGENCY MULTIDISCIPLINARY
UNIT, EMU)
 • Over 60 % av pasientene trengte kun ambulatorisk behandling, uten behov for sykehusseng2
 • Åpent 7 dager i uken fra kl. 08.00–20.00 på hverdager (10.00–16.00 i helgene)
 • Gjennomsnittlig pasientalder er 80 år
 • Røntgenfasiliteter
 • Flertallet av pasientene har mistenkt hjerteinfarkt, slag, hodeskader eller kan trenge kirurgi

I sin streben etter et troverdig og pålitelig alternativ til akutt sykehusinnleggelse, og med dokumentert erfaring med bruk av i-STAT System, opprettet Oxfordshire NHS Trusts den tverrfaglige akuttenheten (Emergency Multidisciplinary Unit, EMU) i 2012. Dette er en nyskapende omsorgsmodell for eldre og skrøpelige pasienter, og gir tilgjengelig, rask og tverrfaglig diagnostisering og behandling i lokalsamfunnet. EMU-modellen, som opprinnelig ble opprettet ved Abingdon Community Hospital, er nå på plass ved Witney Community Hospital og har vært med å påvirke enhetene ved John Radcliffe, Horton General og Henley Community Hospitals.

Behandlingsprosessen i EMU er individuelt tilpasset – skreddersydd etter risiko, pasientens og omsorgspersonens preferanser. Støttet av pasientnær analysering behandles over 60 % av pasientene i EMU utelukkende ambulatorisk, noe som eliminerer behovet for en sykehusseng.2

 

EMU-FORLØP: TRIAGERING OG DIAGNOSTISERING FOR Å STØTTE AMBULATORISKE BESLUTNINGER

i-STAT System oppfyller disse kravene. Modellen som for tiden er i bruk med EMU kan overføres til forskjellige steder og avdelinger. Diagnostiske teststeder i lokalsamfunnet er for tiden under utvikling over hele Storbritannia.

iStat-Oxford iStat-Oxford iStat-Oxford

Vellykket innføring av pasientnær testing i EMU-situasjonen fremhevet tre elementer i beste praksis:

iStat Oxford Icons iStat Oxford Icons iStat Oxford Icons

STYRING

Har til hensikt å produsere resultater under de samme styringsstandardene som gjelder for laboratoriets ISO 22870:2016 Pasientnær analysering

alt="iStat Oxford Icons" alt="iStat Oxford Icons" alt="iStat Oxford Icons"

INFORMASJONSFLYT (TILKOBLING)

Enhver innkjøpt pasientnær enhet skal kunne knyttes til et datanettverk, med mindre det ikke er noe tilgjengelig alternativ

alt="iStat Oxford Icons" alt="iStat Oxford Icons" alt="iStat Oxford Icons"

STANDARDISERING

Bruk av samme instrument for flere bruksområder og på flere steder reduserer det totale ressursbehovet

FREMTIDENS BEHANDLING I LOKALSAMFUNNET

Med utgangspunkt i suksessen med behandling i lokalsamfunnet knyttet til sentrallaboratoriet, er Early Pregnancy Assessment Clinic (EPAC) i John Radcliffe i ferd med å flyttes til lokalsamfunnet. Med opptil 6000 avtaler i året gir denne spesialistenheten behandling til kvinner med problemer tidlig i svangerskapet, som spontanabort eller ektopisk graviditet. John Radcliffe var på utkikk etter en diagnostisk løsning som ville gi klinikken mulighet til å flytte til lokalsamfunnet. Den primære testen som trengs for denne kliniske situasjonen, er β-hCG-testen, som i-STAT System tilbyr. Siden IT-forbindelsen til sentrallaboratoriet hos John Radcliffe allerede er på plass, bør flyttingen av klinikken være i gang tidlig i 2019.

Etter hvert som nye behandlingsmodeller blir en realitet på tvers av helsevesenet, må diagnostisk testing være fritt tilgjengelig i primærhelsetjenesten og helsesentre i lokalsamfunnet. Pasientnær testing via i-STAT og i-STAT Alinity Systems vil fortsette å lede veien, støttet av robust IT-infrastruktur, innovativ håndholdt diagnostikk og dyktig helsepersonell.

REFERANSER

 1. Emergency Multidisciplinary Unit: Oxford Health NHS Foundation Trust. Available from https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/459208/ Oxford_Health_EMU.pdf. Accessed 31 January 2018.
 2. Lasserson D. The Out of Hospital Emergency Multidisciplinary Unit. Available from https://innovation.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2014/08/Out-of-Hospital-EMUDan-Lasserson.pdf. Accessed 31 January 2018

©2023 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.

This website is governed by applicable U.S. laws and governmental regulations. The products and information contained herewith may not be accessible in all countries, and Abbott takes no responsibility for such information which may not comply with local country legal process, regulation, registration and usage.

Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy Policy. Photos displayed are for illustrative purposes only. Any person depicted in such photographs is a model. GDPR Statement | Declaration for California Compliance Law.

Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets. For in vitro diagnostic use only.  For i-STAT test cartridge information and intended use, refer to individual product pages or the cartridge information (CTI/IFU) in the i-STAT Support area.