i-STAT SYSTEM HJELPER ROCHDALE
URGENT CARE CENTRE MED RASK
TRIAGERING AV PASIENTER

Rochdale Urgent Care Center (UCC), en del av Pennine Acute Hospitals, tilbyr ikke-akutte tjenester til rundt 240 000 innbyggere i kommunene Heywood, Middleton og Rochdale og deler av Lancashire. UCC behandler i gjennomsnitt 4200 til 4800 pasienter i måneden. Ledet av et team på seks gir de effektiv, klinisk behandling og støtte til eldre og skrøpelige pasienter som har brystsmerter og underliggende sykdommer. UCC er døgnåpent for personer med mindre alvorlige sykdommer eller skader, og for de som trenger akutt behandling. Det tilbyr vurderingsfasiliteter som er en livsviktig støtte for lokalsamfunnet. Rochdale UCC har brukt i-STAT System, en pasientnær (POC) diagnostikkenhet, som et tilskudd til pasientfasilitetene sine etter at de ble et UCC-senter da laboratorietjenesten ble fjernet fra Rochdale. 

Tech-views-heart-monitor Tech-views-heart-monitor Tech-views-heart-monitor
iStat Rochdale Icons iStat Rochdale Icons iStat Rochdale Icons

UTFORDRINGEN

UTFORDRINGEN FOR DENNE TRAVLE UCC-EN VAR HVORDAN DE SKULLE FÅ SVAR PÅ BLODPRØVERESULTATENE INNEN NHS' ANBEFALTE FIRE TIMERS OPPHOLDSTID, FOR Å KUNNE TA INFORMERTE DIAGNOSTISKE BESLUTNINGER RASKT OG FOKUSERE PÅ Å GI PASIENTBEHANDLING AV HØY KVALITET.

Før innføringen av pasientnær analysering og i-STAT System ble blodprøver fraktet til Royal Oldham Hospital, som ligger 11 kilometer fra UCC. Personalet brukte én av to metoder for å frakte en blodprøve til sykehuset: Den lokale sykehustransporttjenesten, som er virksom mellom kl. 08.00 og 20.00, eller, for hasteprøver eller resultater utenom åpningstid, en lokal drosjetjeneste, som koster minst åtte pund per tur og tar minst 18 minutter fra dør til dør, noe som er en tidsutfordring.

iStat Rochdale Icons iStat Rochdale Icons iStat Rochdale Icons

LØSNINGEN

VED Å BRUKE i-STAT SYSTEM KAN TEAMET MER EFFEKTIVT OG PRODUKTIVT TRIAGERE PASIENTER MED FORSKJELLIGE SYMPTOMER OG OVERHOLDE NHS-ANBEFALINGENE ANGÅENDE PASIENTUTSKRIVNING TIL RETT TID.

Teamet ved UCC bruker i-STAT System for å måle urea, elektrolytter og troponin hos pasienter som har brystsmerter, akutt nyreskade, immobiliseringer i underekstremitetene, lungebetennelse, hyperkalemi og gastrointestinale blødninger. i-STAT System-testene analyserer pasientens nyrefunksjon, hjertemarkører og elektrolytter, hvilket bidrar til rask diagnostisering. i-STAT System hjelper også med å gi behandling til eldre og skrøpelige pasienter som trenger intravenøs intervensjon, og som har risiko for arytmier.

Like viktig er det at når opplæringen er fullført, kan i-STAT System brukes av helsepersonell på mange nivåer, for eksempel avanserte kliniske allmennsykepleiere, sykepleiere og helseassistenter, for å gi annet personell mer verdifull tid til pasientomsorg.

Rochdale UCC-ansatte bruker flere kliniske forløp for å vurdere pasienter. Disse forløpene deles mellom sykehusene i Pennine Acute Trust. Dette sikrer en helhetlig tilnærming på tvers av det bredere helsenettverket og bidrar til å fremme mer strukturert og bedre evidensbasert pasientbehandling. Bruken av i-STAT System bidrar til en mer nøyaktig vurdering av pasienter som "vandrer inn" eller blir henvist av legekontoret, og gjør det mulig å standardisere behandlingsprosessen og gi bedre kvalitet på behandlingen som leveres. 

*Resultatene som vises her, er spesifikke for én helseinstitusjon og kan avvike fra resultatene som oppnås på andre institusjoner.

case study 1 case study 1 case study 1

KASUSSTUDIE 1

En 78 år gammel kvinne med kronisk nyresykdom og forhøyet kalium. i-STAT System med CHEM8+-kassetten ga et kaliumresultat etter ca. 2 minutter. Resultatene på i-STAT System kom tilbake med bekreftet forhøyet kalium på 6,8 mmol/l. Pasienten ble umiddelbart administrert intravenøst kalsium som et kardiobeskyttende middel og ble startet på en infusjon av insulin og dekstrose. Bruken av i-STAT System gjorde at pasienten og personalet ikke måtte vente flere timer på å motta et blodprøveresultat fra et eksternt laboratorium, og pasientens behandling ble ikke forsinket i en tidskritisk medisinsk tilstand. 

 

case study 2 case study 2 case study 2

KASUSSTUDIE 2

En 45 år gammel tidligere frisk mann presenterte med nattesvette, pyreksi, tretthet og frysninger. Etter klinisk vurdering ble pasienten diagnostisert med lungebetennelse. i-STAT System ble brukt for å fastslå at pasienten hadde en alvorlig lungebetennelse ved bruk av CURB-65-scoringssystemet. Pasienten ble behandlet med intravenøst antibiotika og overført til sykehusets kliniske vurderingsenhet for videre behandling. Uten bruk av i-STAT ville administrering av antibiotika ha blitt forsinket og pasientens helse svekket ytterligere, med potensielt livstruende konsekvenser.

RESULTATET

Innføring av i-STAT CHEM8+-kassetten og Troponin (cTnI)-testene tidlig i pasientforløpet har hjulpet Rochdale UCC med å transformere behandlingen de leverer. Det gjør dem i stand til å ta informerte diagnostiske beslutninger om pasientene sine, uten å måtte vente minst 60 til 90 minutter på laboratorieresultatene.

case study 1 case study 1 case study 1

KASUSSTUDIE 1

En 78 år gammel kvinne med kronisk nyresykdom og forhøyet kalium. i-STAT System med CHEM8+-kassetten ga et kaliumresultat etter ca. 2 minutter. Resultatene på i-STAT System kom tilbake med bekreftet forhøyet kalium på 6,8 mmol/l. Pasienten ble umiddelbart administrert intravenøst kalsium som et kardiobeskyttende middel og ble startet på en infusjon av insulin og dekstrose. Bruken av i-STAT System gjorde at pasienten og personalet ikke måtte vente flere timer på å motta et blodprøveresultat fra et eksternt laboratorium, og pasientens behandling ble ikke forsinket i en tidskritisk medisinsk tilstand. 

 

case study 2 case study 2 case study 2

KASUSSTUDIE 2

En 45 år gammel tidligere frisk mann presenterte med nattesvette, pyreksi, tretthet og frysninger. Etter klinisk vurdering ble pasienten diagnostisert med lungebetennelse. i-STAT System ble brukt for å fastslå at pasienten hadde en alvorlig lungebetennelse ved bruk av CURB-65-scoringssystemet. Pasienten ble behandlet med intravenøst antibiotika og overført til sykehusets kliniske vurderingsenhet for videre behandling. Uten bruk av i-STAT ville administrering av antibiotika ha blitt forsinket og pasientens helse svekket ytterligere, med potensielt livstruende konsekvenser.

RESULTATET

Innføring av i-STAT CHEM8+-kassetten og Troponin (cTnI)-testene tidlig i pasientforløpet har hjulpet Rochdale UCC med å transformere behandlingen de leverer. Det gjør dem i stand til å ta informerte diagnostiske beslutninger om pasientene sine, uten å måtte vente minst 60 til 90 minutter på laboratorieresultatene.

©2023 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.

This website is governed by applicable U.S. laws and governmental regulations. The products and information contained herewith may not be accessible in all countries, and Abbott takes no responsibility for such information which may not comply with local country legal process, regulation, registration and usage.

Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy Policy. Photos displayed are for illustrative purposes only. Any person depicted in such photographs is a model. GDPR Statement | Declaration for California Compliance Law.

Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets. For in vitro diagnostic use only.  For i-STAT test cartridge information and intended use, refer to individual product pages or the cartridge information (CTI/IFU) in the i-STAT Support area.