Differensial-
diagnostisering av COVID-19 og influensa muliggjør behandlings-
avgjørelser
til rett tid

image
image
image

Alvorlighetsgraden av COVID-19- og influensasesongen er uforutsigbar

Ettersom tiltakene for sosial distansering reduseres, kan influensasmitte øke.1 Samtidig tror eksperter at COVID-19 vil fortsette å sirkulere endemisk. Som et resultat av dette vil både COVID-19 og influensa sannsynligvis sirkulere samtidig. Hurtigtesting er fortsatt viktig for å håndtere uforutsigbarhet ved luftveissykdommer.2

Registrer deg for å se et opptak av dette webinaret;

Webinar Webinar Webinar

COVID-19 og influensa har lignende symptomer, noe som gjør presumptive diagnoser utfordrende

COVID-19 og influensa har de samme vanlige symptomene som blant annet feber, hoste og kortpustethet, noe som gjør dem vanskelig å skille basert på kun symptomer.3

infographic infographic infographic
image
image

La COVID-19 y la gripe tienen síntomas similares, lo que complica el diagnóstico presunto

infographic infographic infographic

La COVID-19 y la gripe comparten síntomas frecuentes como fiebre, tos y dificultad para respirar, entre otros, lo que dificulta la diferenciación basándose únicamente en los síntomas.3

image
image

Nå er det i større grad enn tidligere nødvendig med diagnostikk for å identifisere, behandle og kontrollere spredning på riktig måte

Tidlig forskning viser at samtidig infeksjon mellom COVID-19 og influensa er mulig og kan føre til dårligere pasientutfall, noe som betyr at overvåking for begge sykdommene er spesielt viktig i den kommende influensasesongen.

  • Eksperimentell samtidig infeksjon fant at pre-infeksjon av influensa A-virus fremmet infeksjonsevnen til SARS-CoV-2 betydelig. (2021)4
  • En gjennomgang av litteraturen konkluderte med at samtidig infeksjon forekommer, at patofysiologien er kompleks, og at samtidig infeksjon fører til større lungeskade. (juni 2021)5
  • En enkeltsenterstudie fant at pasienter som er samtidig er infisert med SARS-CoV-2 og influensa B-virus, har høyere risiko for dårlige utfall (november 2021)6
Autoritativ rapport (white paper): sars-cov-2 samtidig infeksjon – influensa og andre patogener

WHO-retningslinjer støtter testing for både influensa og sars-cov-27

Verdens helseorganisasjon (WHO) oppfordrer land til å være årvåkne med testpraksis for influensa under COVID-19.

"Adekvat testing for å sikre effektiv påvisning og overvåking av influensa og SARS-CoV-2 er avgjørende for korrekte tiltak."
- WHO om differensiering av virus

"De to typene infeksjonene har ofte lignende kliniske symptomer […]. Det er derfor nødvendig å skille mellom de to virusene og de tilhørende sykdommene."
- WHO om testing av høyrisikopasienter

Heading Hurtigtesting hjelper med rask og nøyaktig diagnose av både covid-19 og influensa for å beskytte samfunnet

icon icon icon

OVERVÅK

Spor smitteutvikling i samfunnet i en uforutsigbar sesong

icon icon icon

KONTROLLER

Implementer smittevernpraksis så snart som mulig

icon icon icon

Gjennomfør behandling tidlig

Foreskriv antiviral influensa- eller COVID-19-behandling i tide for å gjøre en forskjell

image
image

Las pruebas rápidas respaldan un diagnóstico rápido y preciso tanto de la covid-19 como de la gripe para proteger a las comunidades

icon icon icon

Supervisar

Hacer un seguimiento de la transmisión comunitaria en una temporada impredecible

icon icon icon

Controlar

Implantar prácticas de control de infecciones lo antes posible

icon icon icon

Tratar desde el principio

Prescriba el tratamiento antivírico contra la gripe o la COVID-19 a tiempo para que sea eficaz.

image
image

Løsninger for diagnostisering av luftveissykdommer

Abbott har hurtige pasientære løsninger for å støtte dine behov for testing av COVID-19 og influensa

Referanser

  1. Ahmed et al, Effectiveness of workplace social distancing measures in reducing influenza transmission: a systematic review. BMC Public Health. 2018;18:518. doi: https://doi.org/10.1186/s12889-018-5446-1
  2. Phillips N.. The coronavirus is here to stay —here’s what that means. Nature. 2021; 590: 382-384. doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00396-2.
  3. US Centers for Disease Control and Prevention website. “Similarities and Differences between Flu and COVID-19.” Page reviewed June 7, 2021. Link
  4. Bai, L., Zhao, Y., Dong, J. et al. Coinfection with influenza A virus enhances SARS-CoV-2 infectivity. Cell Res 31, 395–403 (2021). (Link).
  5. Covin, S, Rutherford G. Coinfection, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), and Influenza: An Evolving Puzzle. Clinical Infectious Diseases. 15 June 2021; 72(12), e993–e994. (Link)
  6. Yue H, Zhang M, Xing L, et al. The epidemiology and clinical characteristics of co‐infection of SARS‐CoV‐2 and influenza viruses in patients during COVID‐19 outbreak. J Med Virol. 2020 Nov; 92(11):2870-2873. (Link- abstract)  (Link-Full paper-requires login)
  7. WHO Policy Brief “Readiness for Influenza during the COVID-19 pandemic.”  World Health Organization. 6 November 2020. (Link)

©2024 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.

This website is governed by applicable U.S. laws and governmental regulations. The products and information contained herewith may not be accessible in all countries, and Abbott takes no responsibility for such information which may not comply with local country legal process, regulation, registration and usage.

Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy Policy. Photos displayed are for illustrative purposes only. Any person depicted in such photographs is a model. GDPR Statement | Declaration for California Compliance Law.

Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets. For in vitro diagnostic use only.  For i-STAT test cartridge information and intended use, refer to individual product pages or the cartridge information (CTI/IFU) in the i-STAT Support area.