Patientnær ACT-testning på den kardiovaskulære operationsstue

Patientnær ACT-testning på den kardiovaskulære operationsstue

Fordelene ved implementering af i-STAT System på den kardiovaskulære operationsstue på Augsburg hospital i Tyskland..

Hurtig og præcis bestemmelse af aktiveret koagulationstid (ACT) er vigtig under kardiopulmonal bypass-kirurgi for at overvåge graden af heparin-induceret antikoagulation. En unøjagtig ACT bringer patienter i fare for trombose og blødning og risikerer at beskadige det ekstrakorporale kredsløb. Denne hvidbog beskriver rationalet bag implementeringen af i-STAT System på Augsburg hospital, hvor mekanisk ACT-testning er blevet brugt i mange år. Data, der er indsamlet på stedet, sammenligner i-STAT System's præcision med den traditionelle, mekanisk baserede ACT-testanordning.

Surgical Care Surgical Care Surgical Care

Rationale for i-STAT- IMPLEMENTERING

Mål:

Forbedret effektivitet

Forbedring

Præcision på i-STAT gav klinikere tillid til resultaterne. Gentagen testning på en komparatorenhed tilføjede yderligere 17 minutter for 7 % af prøverne.

Mål:

Reduceret QC-arbejdsbyrde

Forbedring

  • Ingen testafbrydelse ved QC-testning
  • i-STAT System QC kan let tilpasses, så det overholder RiliBAk-systemet
  • QC-resultater sendes direkte til IT-systemet, hvilket skaber en papirløs dokumentation og verifikation

Mål:

IT-konnektivitet

Overholdelse

Fuld integration i Augsburg hospitals IT-system.

Resultater af datasammenligning

  • AF DE DUPLIKATPRØVER, DER BLEV TESTET INDEN FOR DET TERAPEUTISKE OMRÅDE (<450 s), HAVDE 15 % (8) EN DUPLIKATFORSKEL PÅ >50 s MED KOMPARATOREN SAMMENLIGNET MED 3 % (1) MED i-STAT-DUPLIKATER
  • FOR 7 % AF DUPLIKATERNE PÅ KOMPARATORENHEDEN FALDT EN AF DUPLIKATMÅLINGERNE UDEN FOR OMRÅDET (>1000 s), MENS DEN ANDEN VAR INDEN FOR OMRÅDET. DETTE SKETE IKKE PÅ i-STAT SYSTEM
  • DEN GENNEMSNITLIGE FORSKEL MELLEM i-STAT-DUPLIKATERNE VAR 26,3 SEKUNDER, 30 % BEDRE END DEN RESULTATER AF DATASAMMENLIGNING

Se hele casestudiet

Resultater af datasammenligning

  • Af de duplikatprøver, der blev TESTET INDEN FOR DET TERAPEUTISKE OMRÅDE (<450 s), havde 15 % (8) en duplikatforskel på >50 s MED KOMPARATOREN sammenlignet med 3 % (1) med i-STAT-duplikater
  • For 7 % af duplikaterne på komparatorenheden faldt en af duplikatmålingerne uden for området (>1000 s), mens den anden var inden for området. Dette skete ikke på i-STAT System
  • Den gennemsnitlige forskel mellem i-STAT-duplikaterne var 26,3 sekunder, 30 % bedre end den gennemsnitlige forskel på 37,4 sekunder for komparatorenheden

Se hele casestudiet

©2023 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.

This website is governed by applicable U.S. laws and governmental regulations. The products and information contained herewith may not be accessible in all countries, and Abbott takes no responsibility for such information which may not comply with local country legal process, regulation, registration and usage.

Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy Policy. Photos displayed are for illustrative purposes only. Any person depicted in such photographs is a model. GDPR Statement | Declaration for California Compliance Law.

Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets. For in vitro diagnostic use only.  For i-STAT test cartridge information and intended use, refer to individual product pages or the cartridge information (CTI/IFU) in the i-STAT Support area.