Global Point of Care

Znalosti a poznatky

Testování v místě péče o pacienta (POCT) má moc transformovat medicínu a vést k lepším výsledkům ve zdravotní péči po celém světě. Objevte přesvědčivé příběhy, případové studie, články k zamyšlení a další informace o tom, jak POCT pomáhá pečovatelům. S naším zpravodajem můžete v tomto rychle se rozvíjejícím oboru zůstat v obraze.

Vybraný obsah
Hlediska

Zvýšení bezpečnosti pacientů prostřednictvím zlepšení diagnostického testování

Zvládání pracovní zátěže a dodržování termínů na jednotce intenzivní péče závisí na schopnosti personálu a procesů být efektivní, účinní a přesní.

Zvýšení bezpečnosti pacientů prostřednictvím zlepšení diagnostického testování

Příklady testování v místě péče o pacienta

Rozhodujte se lépe a rychleji v potřebnou chvíli.

Přečtěte si skutečné příběhy o tom, jak testování v místě péče o pacienta otevírá nové dveře zdravotní péči a zlepšuje její výsledky po celém světě.

Rozhodujte se lépe a rychleji v potřebnou chvíli.