Global Point of Care

Znalosti a poznatky

Testování v místě péče o pacienta (POCT) má moc transformovat medicínu a vést k lepším výsledkům ve zdravotní péči po celém světě. Objevte přesvědčivé příběhy, případové studie, články k zamyšlení a další informace o tom, jak POCT pomáhá pečovatelům. S naším zpravodajem můžete v tomto rychle se rozvíjejícím oboru zůstat v obraze.

Vybraný obsah
Hlediska

Eliminace malárie v Indii

Přes výrazný pokles množství případů malárie za posledních 15 let je stále 58 % případů malárie v jihovýchodní Asii v Indii. V reakci na tento problém v oblasti veřejného zdraví přijala indická vláda cíl vymýtit toto onemocnění do roku 2030.

Eliminace malárie v Indii

Příklady testování v místě péče o pacienta

Rozhodujte se lépe a rychleji v potřebnou chvíli.

Přečtěte si skutečné příběhy o tom, jak testování v místě péče o pacienta otevírá nové dveře zdravotní péči a zlepšuje její výsledky po celém světě.

Rozhodujte se lépe a rychleji v potřebnou chvíli.