Global Point of Care

Afinion HbA1c

Prostě efektivnější.

Okamžité výsledky HbA1c v místě poskytované péče umožňují účinné monitorování glykemické kontroly.

Analýza Afinion™ HbA1c je test pro kvantitativní stanovení glykovaného hemoglobinu (HbA1c) v plné lidské krvi, který slouží k monitorování metabolismu pacientů s diabetem. Poskytuje okamžité výsledky testů, které potřebujete pro dokonalejší kontrolu diabetu, lepší výsledky diagnostiky pacientů a zvýšení klinické účinnosti.