Global Point of Care

ID NOW™ RSV

Der findes ikke bedre tid end ID NOW.

RSV molekylær test nu CLIA-dispenseret. 

ID NOW™ RSV leverer molekylære RSV-resultater på 13 minutter eller derunder på vores unikke ID NOW™-platform. Traditionelle laboratoriemetoder og hurtige antigentests til diagnosticering af RSV har betydelige begrænsninger med hensyn til gennemløbstid og ydeevne.1,2 ID NOW™ RSV detekterer 25 % flere ægte positive tilfælde end Rapid Antigen Detection Tests (RADT’er)3,4 og gør det muligt at tage kliniske beslutninger på stedet, der har betydning for patientbehandlingen.

  1. Prendegast, C. et al. Rapid Antigen-based Testing for Respiratory Syncytial Virus; Moving Diagnostics From Bench to Bedside? Future Microbiol, 2013;8(4):435-444.
  2. Caliendo, A.M. et al. Better Tests, Better Care: Improved Diagnosis for Infectious Disease. Clin Infect Dis 2013;57(S3):S139-70.
  3. Chartrand, C. et al. Diagnostic Accuracy of Rapid Antigen Detection Tests for Respiratory Syncytial Virus Infection:Systematic Review and Meta-analysis. J Clin Microbiol. Dec 2015 vol. 53 no. 12 3738-3749.
  4. ID NOW™ RSV Package Insert.