Afinion™ 2 – installations- og oplæringsvejledning

Følg trinnene nedenfor for at lære dit nye Afinion-instrument at kende og installere det.

Klik på de enkelte trin nedenfor for at se anvisningerne og komme i gang. Når du har gennemført oplæringen, kan du teste din viden ved at tage kompetencequizzen for Afinion 2-instrumentet. Du får et kompetencebevis, når du har gennemført quizzen.

Afinion 2 Installation and Training Guide Afinion 2 Installation and Training Guide Afinion 2 Installation and Training Guide

Oversigt over Afinion-instrumentet

Oversigt over Afinion-instrumentet Oversigt over Afinion-instrumentet Oversigt over Afinion-instrumentet

numbered list ON/OFF-knap: Slår strømmen til instrumentet til og fra.
numbered list Røde og grønne LED'er: Lysdioder (LED), der angiver, om instrumentet er optaget.
numbered list Touch-skærm: Gør det muligt at kommunikere med instrumentet med touch-knapper og beskeder.
numbered list Låget: Dækker og beskytter kassettekammeret.
numbered list Ethernet-port til tilslutning til LIS/HIS/EMR-systemer. Brug et skærmet kabel.
numbered list USB-A: Stik til printer, USB-flashdrev og stregkodelæser.
numbered list Stik til tilslutning af strømforsyning.

Sådan betjenes instrumentet

Afinion™ 2-instrumentet har to primære brugergrænseflader, touch-skærmen og kassettekammeret. Instrumentet er nemt at betjene med touch-knapper, der vises på skærmen. Når der trykkes på en knap, vil dens funktion aktiveres. Tekstbeskeder, der vises på skærmen, hjælper med at guide gennem testproceduren.

Den anden primære operative del af Afinion™ 2-instrumentet er kassettekammeret. Kassettekammeret er designet til kun at modtage testkassetten i én retning. Låget skal lukkes manuelt, men åbner automatisk. Når en ny testkassette er placeret i kammeret, vil en manuel lukning af låget indlede analysen. Når analysen er færdig, åbnes låget automatisk. Låget beskytter kassettekammeret mod støv, snavs, lys og fugt under processen, og når instrumentet ikke er i brug.

 • Låget skal lukkes manuelt, men åbner automatisk. Låget må ikke åbnes manuelt.
 • Brug kun fingerspidserne på touch-skærmen. Brug ikke kuglepenne eller andre skarpe instrumenter.
How to operate the analyzer How to operate the analyzer How to operate the analyzer
 1. Tekstbeskeder
 2. Touch-knapper
 3. Kassettekammeret med en testkassette
 4. Låget i åben position

Pauseskærm

Pauseskærmen tændes efter 3 minutter, hvis touch-skærmen ikke er i brug. Rør ved skærmen for at genaktivere den.

Lyssignaler (de røde og grønne LED'er)

Den røde diode lyser, når instrumentet er optaget. Et rødt lys blinker, når en informationskode vises. Den grønne diode lyser, når instrumentet er klar til brug. Et grønt lys blinker, når en analyse er fuldført.

Lydsignaler

Et kort bip indikerer, at en analyse er fuldført. To bip betyder, at en informationskode eller besked vises.

Kalibrering

Afinion™ 2-instrumentet er blevet fremstillet til at levere pålidelige og præcise resultater. Under fremstillingen er instrumentet kalibreret mod et referencesystem. Denne procedure er blevet etableret for at sikre, at alle instrumenter opererer inden for samme tolerancegrænser.

Testspecifikke kalibreringsdata etableres for hvert lot af testkassetter og lagres derefter i stregkodeetiketten. Når testkassetten indsættes i instrumentet, læser det integrerede kamera stregkoden. Kalibreringsdata for selve lottet overføres til instrumentet og anvendes til beregning af resultaterne. Kalibrering udført af operatøren er således ikke nødvendig.

Rengøring og vedligeholdelse

Ingen vedligeholdelse af Afinion™ 2-instrumentet er nødvendig bortset fra rengøring af overflader og kassettekammeret.

Rengøring af overflader på Afinion™ 2-instrumentet bør udføres efter behov.

Kassettekammeret skal rengøres straks, hvis materialer eller væsker spildes i kassettekammeret. Som led i regelmæssig vedligeholdelse (fjernelse af støvpartikler osv.) bør kassettekammeret renses hver 30. dag.

Der findes udførlige anvisninger i brugervejledningen.

Trin 1: Installation og opstart

Placer Afinion™ 2-instrumentet på en tør, ren, stabil og vandret overflade. Sørg for, at instrumentet er placeret med tilstrækkelig plads omkring sig, mindst 10 cm på hver side. Placeringen af Afinion™ 2-instrumentet skal være sådan, at det når som helst er nemt at afbryde forbindelsen til stikkontakten. Akklimatiser instrumentet til driftstemperatur (15-32°C) før brug.

Getting Started Getting Started Getting Started

Instrumentet kan blive svækket af:

 • Kondens og vand
 • Varme og store temperaturudsving
 • Direkte sollys
 • Vibrationer (f.eks. fra centrifuger og opvaskemaskiner)
 • Elektromagnetisk stråling
 • Bevægelse af instrumentet under måling af en testkassette

Tilslutning af strømforsyningen

 • Tilslut strømkablet til strømforsyningen.
 • Sæt stikket fra strømforsyningen i strømstikket på bagsiden af instrumentet.
 • Sæt strømkablet i en stikkontakt.

Anvend kun den strømforsyning og de kabler, der følger med Afinion™ 2-instrumentet. Andre strømforsyninger eller kabler kan beskadige instrumentet og kan udgøre en risiko.

Tilkobling af ekstraudstyr

 • Ekstraudstyr, der ikke følger med Afinion™ 2-instrumentet er:
 • Ekstern stregkodelæser – til at læse en prøve med stregkode eller operatøridentifikation.
 • Printer – til valgfri udskrift af testresultater.
 • For yderligere oplysninger om stregkodelæser og printerspecifikationer skal du kontakte din lokale Afinion™ 2-leverandør.
Connecting the equipment should be done while the analyzer is switched off Connecting the equipment should be done while the analyzer is switched off Connecting the equipment should be done while the analyzer is switched off

Tilslutning af udstyr bør ske, mens instrumentet er slukket.

Alt udstyr, der er forbundet til USB- og/eller Ethernet-indgange, skal have dobbelt eller forstærket isolering i forhold til lysnettet for at forhindre risikoen for elektrisk stød.

Trin 2: Sådan tændes Afinion™ 2

Connecting the equipment Connecting the equipment Connecting the equipment

Tænd instrumentet ved at trykke på ON/OFF-knappen. En automatisk opstartsprocedure gennemføres. Vent venligst. Låget må ikke åbnes manuelt.

Connecting the equipment Connecting the equipment Connecting the equipment

Den automatiske opstartsprocedure påbegyndes umiddelbart efter, at instrumentet er blevet tændt. Den røde lampe på instrumentets top tændes og indikerer, at instrumentet arbejder. Instrumentet er klar til brug, når opstartsmenuen vises, og den grønne indikatorlampe tændes.

Connecting the equipment Connecting the equipment Connecting the equipment

Instrumentets softwareversion (XX.XX) vises i øverste venstre hjørne af opstartsmenuen. Den temperatur, der vises i opstartsmenuen, er instrumentets driftstemperatur. Sørg for, at driftstemperaturen er inden for det anbefalede interval for Afinion™ testen (se indlægssedlen for den specifikke Afinion™ test).

Hvis instrumentet i opstartsproceduren konstaterer en afvigelse, vises en informationskode. Der findes en liste over alle informationskoder og meddelelser i brugervejledningen.

VIGTIGT

Sørg for, at instrumentet slukkes, når arbejdsdagen er slut. Sluk instrumentet ved at trykke på ON/OFF-knappen. Instrumentet kan kun slukkes, hvis kassettekammeret er tomt, og låget er lukket

Trin 3: Konfiguration af instrumentet

Før du bruger Afinion™ 2-instrumentet, skal det konfigureres efter dine behov. For at åbne konfigurationsmenuen følges nedenstående anvisninger:

Connecting the equipment Connecting the equipment Connecting the equipment

Startmenu

Tryk på icon for at åbne hovedmenuen.

Connecting the equipment Connecting the equipment Connecting the equipment

Hovedmenu

Tryk på icon for at åbne konfigurationsmenuen.

Connecting the equipment Connecting the equipment Connecting the equipment

Konfigurationsmenu

Vælg et punkt, der skal konfigureres.

Konfiguration af patient-ID

Funktionen patientidentifikation (ID) kan tilvælges eller fravælges. Producentens standardindstilling er tilvalg af patient-ID. Når patient-ID er tilvalgt, skal patientens ID indtastes for hver testkassette, der skal analyseres. Hvis patient-ID er fravalgt, vil et tildelt nummer automatisk erstatte patientens ID og vises i skærmens øverste venstre hjørne. Denne nummerering nulstilles hver dag klokken 24.00.

Valg og fravalg af patient-ID

Patient ID enable/disable Patient ID enable/disable Patient ID enable/disable

 

Konfiguration af operatør

Tryk påYellow orange and white abstract painting i konfigurationsmenuen for at gå til valg og fravalg af patient-ID.

VælgOrange and white checked pattern for at slå funktionen patient-ID fra.

VælgOrange and white abstract illustration for at slå funktionen patient-ID til.

Tryk påRed and white heart illustration for at acceptere og gå tilbage til konfigurationsmenuen.

Operator configuration Operator configuration Operator configuration

 

Valg og fravalg af operatør-ID

Tryk på Green and white square illustration i konfigurationsmenuen for at gå til operatørkonfigurationsmenuen.

Operator ID enable/disable Operator ID enable/disable Operator ID enable/disable

 

Valg af regionale indstillinger

Tryk på Green and white number 3 i konfigurationsmenuen for at gå til operatørkonfigurationsmenuen.

VælgWhite and red checkered textile for at slå funktionen operatør-ID fra.

VælgAfinion guide button operator id enable for at slå funktionen operatør-ID til. Et hvilket som helst operatør-ID accepteres.

VælgPink and white checkered illustration for at slå operatør-ID med verifikation til.

Tryk påRed and white heart illustration for at acceptere og gå tilbage til konfigurationsmenuen.

Regional Settings Regional Settings Regional Settings

Tryk påBlue and white checkered illustration i konfigurationsmenuen for at gå til menuen for regionale indstillinger.

Tryk påCaptcha code on white and green for at gå til sprogvalg. Brug pilen på skærmen for at se andre valgmuligheder. NB: Engelsk er standardsprog.

Tryk påCaptcha code showing on screen for at gå til HbA1c-enheder. Brug pilen på skærmen for at se andre valgmuligheder. Valgmuligheder: mmol/mol (UK), %, eAG mmol/l (estimeret glukosegennemsnit).

Tryk på for at gå til ACR-enheder. Brug pilen på skærmen for at se andre valgmuligheder. Valgmuligheder: mg/mmol (UK), mg/g.

Tryk på for at gå til ACR-enheder. Brug pilen på skærmen for at se andre valgmuligheder. Valgmuligheder: mg/mmol (UK), mg/g.

 • Vælg, hvilke analytter der skal vises.
 • C – Total kolesterol (ikke valgfrit – altid valgt), HDL, LDL, Triglycerider, Non-HDL, TC/HDL-forhold.

Tryk på Red and white heart illustration for at acceptere og gå tilbage til konfigurationsmenuen.

Indstilling af dato og tid

Instrumentet bør altid være indstillet til korrekt dato og tid, da dato og tid for analysesvarene gemmes og vises i patient- og kontrollisterne. Datoformatet er YYYY:MM:DD, hvor YYYY er året, MM er måneden (01 til 12) og DD er dagen (01 til 31). Tidsformatet er hh:mm, hvor hh er timetallet fra 00 til 23 og mm er minuttallet fra 00 to 59.

Setting the date and time step1 Setting the date and time step1 Setting the date and time step1

Tryk på31 for at gå til datoindstillinger.

Tryk påicon to enter Time setting.

Tryk på Blue and white heart illustration for at gå til tidsindstillinger.

Setting the date and time step2 Setting the date and time step2 Setting the date and time step2

Indtast dags dato eller tid.

Tryk påCaptcha code 3 d captcha for at bekræfte og vende tilbage til forrige skærm.

Trin 4: Klargøring af en test

Lad den uåbnede foliepose ligge på bordet i mindst 15 minutter inden analyse.

Lad Afinion™ testkassetterne nå den anbefalede driftstemperatur før brug.

 • HbA1c – skal nå en temperatur på 18-30°C før brug.
 • CRP – skal nå en temperatur på 15-30°C før brug.
 • Lipidpanel – skal nå en temperatur på 18-30°C før brug.
 • ACR – skal nå en temperatur på 20-30°C før brug.

Se indlægssedlen, der følger med alle Afinion™ testsæt, for analysespecifik information.

Trin 5: Klargøring til analyse

Tænd Afinion™ 2-instrumentet, så det er klar til den første analyse.

Indtast operatør-ID (valgfrit).

Patient-ID, kontrol-ID eller Afinion™ kontroldata kan indtastes før eller under behandlingen af testkassetten i instrumentet.

Åbn folieposen. Tag fat i håndtaget, og fjern testkassetten fra posen. Brug håndtaget for at undgå at røre det maskinlæsbare felt.

Kasser tørrekapslen og folieposen i en egnet affaldsbeholder.

Mærk testkassetten med patient- eller kontrol-ID. Brug ID-området på testkassetten. Der kan også anvendes en ID-etiket. Skriv ikke på stregkodeetiketten, og lad den ikke blive våd, snavset eller ridset. Hvis der anvendes en ID-etiket, skal den passe ind i ID-området.

Trin 6: Sådan tages en patientprøve – fingerprikprocedure

En varm hånd og god blodgennemstrømning fra punkturstedet er afgørende for at tage en god kapillærprøve.

 • Bær altid handsker.
 • Vælg et punktursted på en af de midterste fingre på højre eller venstre hånd.
 • Hvis det er angivet i brugsanvisningen: Rens fingeren med en spritserviet.
 • Tør omhyggeligt med gaze, inden fingeren prikkes.
 • Brug en lancet til at prikke fingeren på det valgte sted.
 • Klem fingeren blidt for at få en dråbe blod.
 • Hvis det er angivet i brugsanvisningen: Tør den første dråbe blod væk.

Klem fingeren igen, indtil der dannes en stor dråbe blod. Fingeren må ikke malkes. Punkturstedet skal give en fritflydende dråbe blod. Hvis der klemmes for kraftigt, kan det føre til fejlbehæftede resultater.

Trin 7: Testprocedure

 • Det patientprøvemateriale og kontrolmateriale, der skal anvendes, er specifikt for hver Afinion™ test.
 • Længden af kapillærrøret i prøvetagningsanordningen, og derved prøvevolumenet, kan også variere for de forskellige Afinion™ tests.
 • Tiden fra fyldning af kapillærrøret til analysen af testkassetten påbegyndes, skal være så kort som muligt.

Se indlægssedlen, der følger med alle Afinion™ testsæt, for analysespecifik information.

Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge

Tag prøvetagningsanordningen ud af testkassetten.

Brug håndtaget til at holde testkassetten støt mod bordet, og træk prøvetagningsanordningen lige op.

Fill the capillary Fill the capillary Fill the capillary

Fyld kapillærrøret; hold prøvetagningsanordningen næsten vandret, og bring spidsen af kapillærrøret i overfladekontakt med prøven. Sørg for, at kapillærrøret fyldes helt. Det er ikke muligt at overfylde.

Tør ikke kapillærrøret af.

Undgå luftbobler og overskydende prøvemateriale uden på kapillærrøret.

Immediately and carefully replace the sampling device into the test cartridge Immediately and carefully replace the sampling device into the test cartridge Immediately and carefully replace the sampling device into the test cartridge

Sæt straks og forsigtigt prøvetagningsanordningen tilbage i testkassetten.

Tiden fra fyldning af kapillærrøret til analysen af testkassetten påbegyndes, skal være så kort som muligt.

Tryk på  for patientprøver, eller tryk på  for kontroller. Låget åbner automatisk.

Remove the sampling device from the test cartridge

Isæt testkassetten med stregkoden mod venstre.

Luk låget manuelt for at starte analysen.

Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge

Tryk på  for at indtaste patient-ID, eller tryk på  for at indtaste kontrol-ID.
Tryk påCaptcha code 3 d captcha for at bekræfte.

Registrer resultatet, når det vises på skærmen. Tryk på for at acceptere.  Låget åbner automatisk.

Fjern den brugte testkassette med det samme, og bortskaf den. Luk låget manuelt, når instrumentet ikke er i brug.

Test din viden

Tag kompetencequizzen om Afinion 2-instrumentet. Du får et kompetencebevis, når du har gennemført quizzen.

©2024 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.

This website is governed by applicable U.S. laws and governmental regulations. The products and information contained herewith may not be accessible in all countries, and Abbott takes no responsibility for such information which may not comply with local country legal process, regulation, registration and usage.

Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy Policy. Photos displayed are for illustrative purposes only. Any person depicted in such photographs is a model. GDPR Statement | Declaration for California Compliance Law.

Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets. For in vitro diagnostic use only.  For i-STAT test cartridge information and intended use, refer to individual product pages or the cartridge information (CTI/IFU) in the i-STAT Support area.