Afinion™ 2 -asennus- ja                koulutusopas

Seuraavia vaiheita noudattamalla saat Afinion-analysaattoria ja sen asennusta koskevat ohjeet.

Saat ohjeet näkyviin ja voit aloittaa kutakin vaihetta napsauttamalla. Koulutuksen lopuksi voit testata osaamisesi Afinion 2 -analysaattoria koskevassa testissä. Testin suoritettuasi saat pätevyystodistuksen.

Afinion 2 Installation and Training Guide Afinion 2 Installation and Training Guide Afinion 2 Installation and Training Guide

Afinion-analysaattorin pikakatsaus

Oversigt over Afinion-instrumentet Oversigt over Afinion-instrumentet Oversigt over Afinion-instrumentet

numbered list Virtapainike: Analysaattorin virran kytkentä ja katkaisu.
numbered list Punaiset ja vihreät LEDit: Valodiodit (LEDit) ilmaisevat, onko analysaattori käytössä.
numbered list Kosketusnäyttö: Viestintä analysaattorin kanssa painikkeilla ja viesteillä.
numbered list Kansi: Kasettipesän suojaus.
numbered list Ethernet-liitäntä LIS/HIS/EMR-järjestelmien liittämiseen. Käytä suojattua johdinta.
numbered list USB-A: Liittimet tulostimelle, USB-flash-muistille ja viivakoodinlukijalle.
numbered list Virtaliitäntä.

Analysaattorin käyttäminen

Afinion™ 2 -analysaattorissa on kaksi käyttöliittymää, kosketusnäyttö ja kasettipesä. Analysaattorin käyttö on helppoa näytössä näkyvillä kosketuspainikkeilla. Toiminto aktivoidaan koskettamalla painiketta. Näytössä näkyvät teksti-ilmoitukset ohjaavat käyttäjää testauksen aikana.

Toinen tärkeä Afinion™ 2 -analysaattorin toiminnallinen osa on kasettipesä. Kasettipesä on suunniteltu niin, että testikasetin voi asettaa siihen vain yhdessä asennossa. Kansi on suljettava käsin, mutta se avautuu automaattisesti. Kun uusi testikasetti on asetettu pesään, analyysi käynnistetään sulkemalla kansi käsin. Kansi avautuu automaattisesti analyysin päätyttyä. Kansi suojaa kasettipesää pölyltä, lialta, valolta ja kosteudelta prosessin aikana ja kun analysaattori ei ole käytössä.

 • Kansi on suljettava käsin, mutta se avautuu automaattisesti. Älä avaa kantta käsin.
 • Käytä kosketusnäyttöä ainoastaan sormilla. Älä käytä kyniä tai muita teräviä välineitä.
 
How to operate the analyzer How to operate the analyzer How to operate the analyzer

numbered list Teksti-ilmoitus
numbered list Näppäimet
numbered list Kasettipesä ja testikasetti
numbered list Avattu kansi

Näytönsäästäjä

Näytönsäästäjä kytkeytyy päälle, kun kosketusnäyttö ei ole ollut käytössä 3 minuuttiin. Näyttö palautetaan käyttöön painamalla näyttöä.

Valosignaalit (punainen ja vihreä LED)

Punainen LED palaa, kun analysaattori on toiminnassa. Punainen LED-valo vilkkuu, kun näyttöön tulee näkyviin informaatiokoodi. Vihreä LED palaa, kun analysaattori on käyttövalmis. Vilkkuva vihreä LED ilmaisee, että analyysi on valmis.

Merkkiäänet

Lyhyt merkkiääni ilmaisee, että analyysi on valmis. Kaksi merkkiääntä merkitsee, että näyttöön on tullut näkyviin informaatiokoodi tai ilmoitus.

Kalibrointi

Afinion™ 2 -analysaattori on valmistettu antamaan luotettavat ja tarkat tulokset. Valmistuksen aikana analysaattorit kalibroidaan vastaamaan referenssimenetelmää. Toimenpiteellä halutaan varmistaa, että kaikissa analysaattoreissa käytetään identtisiä toleranssirajoja.

Testikohtaiset kalibrointitiedot määritetään jokaiselle testikasettierälle ja tallennetaan sitten viivakoodimerkintään. Kun testikasetti on analysaattorissa, integroitu kamera lukee viivakoodin. Käytetyn erän kalibrointitiedot siirretään laitteeseen ja niitä käytetään tulosten laskentaan. Käyttäjän ei siten tarvitse tehdä erillistä kalibrointia.

Puhdistaminen ja huolto

Afinion™ 2 -analysaattoria ei tarvitse huoltaa muulla tavoin kuin puhdistamalla sen ulkopinnat ja kasettipesä.

Afinion™ 2 -analysaattorin ulkopinnat on puhdistettava tarvittaessa.

Kasettipesä on puhdistettava välittömästi, jos kasettipesään vuotaa materiaaleja tai nesteitä. Säännöllisen kunnossapidon puitteissa (pölyhiukkasten puhdistus jne.) kasettipesä on puhdistettava 30 päivän välein.

Täydelliset puhdistusohjeet saat käyttöohjeesta.

Vaihe 1: Aloittaminen

Aseta Afinion™ 2 -analysaattori kuivalle, puhtaalle, vakaalle ja vaakatasoiselle pinnalle. Varmista, että analysaattorin ympärillä on riittävästi vapaata tilaa (joka suunnassa vähintään 10 cm). Afinion™ 2 -analysaattori on sijoitettava niin, että se on tarvittaessa helppo irrottaa verkkovirrasta. Anna analysaattorin lämmetä ympäristön lämpötilaan (15−32 °C) ennen käyttöä.

Getting Started Getting Started Getting Started

Seuraavat tekijät saattavat häiritä analysaattorin toimintaa:

 • Tiivistynyt kosteus ja vesi
 • Lämpö ja suuret lämpötilavaihtelut
 • Suora auringonvalo
 • Esim. sentrifugien ja astianpesukoneiden aiheuttama tärinä
 • Sähkömagneettinen säteily
 • Analysaattorin liikkuminen testikasetin analysoinnin aikana

Virtalähteen liittäminen

 • Yhdistä virtajohto virtajohdon sovittimeen.
 • Kytke virtajohdon sovittimen pistoke analysaattorin takaosassa olevaan virtaliittimeen.
 • Kytke virtajohto seinäpistorasiaan.

Käytä vain Afinion™ 2 -analysaattorin mukana toimitettua virtalähdettä ja virtajohtoa. Muut virtalähteet ja -johdot saattavat vaurioittaa analysaattoria ja aiheuttaa mahdollisia vaaratilanteita.

Lisävarusteiden liittäminen

 • Lisävarusteet, jotka eivät sisälly Afinion™ 2 -analysaattorin toimitukseen:
 • Ulkoinen viivakoodinlukija – viivakoodilla merkityn näytteen tai käyttäjätunnuksen lukemiseen.
 • Tulostin – testitulosten tulostukseen (valinnainen).
 • Lisätietoja viivakoodinlukijasta ja tulostimesta saa paikalliselta Afinion™ 2 -maahantuojalta.
Connecting the equipment should be done while the analyzer is switched off Connecting the equipment should be done while the analyzer is switched off Connecting the equipment should be done while the analyzer is switched off

 

Analysaattori on kytkettävä pois päältä ennen laitteiden liittämistä.

Sähköiskuvaaran välttämiseksi kaikissa USB- ja/tai Ethernet-portteihin liitetyissä laitteissa on oltava kaksinkertainen tai vahvistettu eristys verkkovirrasta.

Vaihe 2: Virran kytkeminen Afinion™ 2 -analysaattoriin

Connecting the equipment Connecting the equipment Connecting the equipment

Kytke analysaattoriin virta painamalla virtapainiketta. Järjestelmässä käynnistyy automaattinen käynnistysprosessi. Odota hetki. Älä avaa kantta käsin.

Connecting the equipment Connecting the equipment Connecting the equipment

Automaattinen käynnistysprosessi käynnistyy pian analysaattorin virran kytkemisen jälkeen. Analysaattorin päällä oleva punainen merkkivalo syttyy ilmaisten analysaattorin olevan toiminnassa. Analysaattori on käyttövalmis, kun käynnistysvalikko näkyy näytössä ja vihreä merkkivalo syttyy.

Connecting the equipment Connecting the equipment Connecting the equipment

Analysaattorin ohjelmistoversio (XX.XX) tulee näkyviin käynnistysvalikon ikkunan vasempaan yläkulmaan. Käynnistysvalikossa näkyvä lämpötila on analysaattorin toimintalämpötila. Varmista, että toimintalämpötila on käyttämällesi Afinion™-testille suositelluissa rajoissa (katso Afinion™-testin pakkausliite).

Jos analysaattoriin tulee häiriö käynnistystoiminnon aikana, näyttöön tulee näkyviin informaatiokuvake. Kaikki informaatiokoodit ja ilmoitukset on kuvattu käyttöohjeessa.

TÄRKEÄÄ

Varmista, että analysaattori kytketään pois päältä työpäivän päätteeksi. Katkaise analysaattorin virta painamalla virtapainiketta. Analysaattorin virran katkaiseminen edellyttää, että kasettipesä on tyhjä ja kansi on suljettu.

Vaihe 3: Järjestelmäasetusten määrittäminen

Aseta tarvitsemasi järjestelmäasetukset ennen Afinion™ 2 -analysaattorin käyttöä. Järjestelmäasetusvalikkoon pääsee seuraavalla tavalla:

Connecting the equipment Connecting the equipment Connecting the equipment

Käynnistysvalikko

Avaa päävalikko painamalla .
Connecting the equipment Connecting the equipment Connecting the equipment

Päävalikko

Avaa järjestelmäasetusvalikko koskettamalla 

Connecting the equipment Connecting the equipment Connecting the equipment

Järjestelmäasetusvalikko

Valitse järjestelmäasetuksen kohde.

Potilaan ID:n asetus

Potilaan tunniste (ID) voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. Potilaan ID:n toiminto on otettu käyttöön oletusasetuksena. Kun potilaan ID:n toiminto on otettu käyttöön, potilaan ID on syötettävä jokaiselle analysoitavalle testikasetille. Jos potilaan ID:n toiminto on pois käytöstä, laite antaa automaattisesti potilaan ID:n tilalle numeron, joka näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa. Tämä numerointi nollaantuu joka päivä klo 24.00.

Potilaan ID:n ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

Patient ID enable/disable Patient ID enable/disable Patient ID enable/disable

Käyttäjäasetukset

Avaa potilaan ID:n päälle/pois -valinta painamalla järjestelmäasetuksissa.

Poista käyttäjän ID:n toiminto käytöstä painamalla .

Ota potilaan ID:n toiminto käyttöön painamalla .

Hyväksy tiedot ja palaa järjestelmäasetusvalikkoon painamalla .

Käyttäjäasetukset

Operator configuration Operator configuration Operator configuration

Avaa käyttäjäasetusten valikko painamalla järjestelmäasetusvalikossa .

Operator configuration Operator configuration Operator configuration

Aluekohtaisten asetusten valinta

Avaa käyttäjäasetusten valikko painamalla järjestelmäasetusvalikossa näppäintä .

Poista käyttäjän ID:n toiminto käytöstä valitsemalla .

Ota käyttäjän ID käyttöön valitsemalla .

Ota varmennettu käyttäjän ID käyttöön valitsemalla .

Hyväksy tiedot ja palaa järjestelmäasetusvalikkoon painamalla .

Operator configuration Operator configuration Operator configuration

Avaa aluekohtaisten asetusten valikko painamalla järjestelmäasetusvalikossa näppäintä .

Syötä kielivalinta painamalla . Tarkastele muita vaihtoehtoja koskettamalla näytössä näkyvää nuolta. HUOM: Oletuskieli on englanti.

Valitse HbA1c-yksiköt koskettamalla . Tarkastele muita vaihtoehtoja koskettamalla näytössä näkyvää nuolta. Vaihtoehdot: mmol/mol (UK), %, eAG mmol/l (arvioitu keskimääräinen glukoosi).

Valitse ACR-yksiköt koskettamalla . Tarkastele muita vaihtoehtoja koskettamalla näytössä näkyvää nuolta. Vaihtoehdot: mg/mmol (UK), mg/g.

Avaa lipidipaneelin asetusvalikko koskettamalla . Tarkastele muita vaihtoehtoja koskettamalla näytössä näkyvää nuolta. Vaihtoehdot: mmol/l (UK), mg/dl.

 • Valitse, mitkä analyytit haluat näyttöön.
 • C – kokonaiskolesteroli (pakollinen aina), HDL, LDL, triglyseridit, ei-HDL, Kol/HDL-suhde.

Hyväksy tiedot ja palaa järjestelmäasetusvalikkoon painamalla .

Päivämäärän ja kellonajan asetus

Päivämäärän ja kellonajan on aina oltava oikein, sillä analyysien päivämäärä ja kellonaika tallentuvat ja näkyvät potilas- ja kontrolliasiakirjoissa. Päivämäärä syötetään muodossa VVVV:KK:PP. VVVV tarkoittaa vuotta, KK kuukautta (01–12) ja PP päivää (01–31). Aika syötetään muodossa hh:mm, jossa hh tarkoittaa tuntia 00–23 ja mm minuutteja 00–59.

Operator configuration Operator configuration Operator configuration

Aseta päivämäärä ja kellonaika painamalla järjestelmäasetusvalikossa näppäintä .

Syötä päivämäärä painamalla .

Syötä kellonaika painamalla .

Operator configuration Operator configuration Operator configuration

Syötä ajankohtainen päivämäärä tai kellonaika.

Vahvista ja palaa edelliseen ikkunaan painamalla .

Vaihe 4: Testin valmisteleminen

Aseta avaamaton suojapussi työalustalle vähintään 15 minuutin ajaksi ennen analyysin suorittamista.

Anna Afinion™-testikasettien saavuttaa suositeltu käyttölämpötila ennen käyttöä.

 • HbA1c – täytyy saavuttaa 18–30 °C:n lämpötilan ennen käyttöä.
 • CRP – täytyy saavuttaa 15–30 °C:n lämpötilan ennen käyttöä.
 • Lipid Panel – täytyy saavuttaa 18–30 °C:n lämpötilan ennen käyttöä.
 • ACR – täytyy saavuttaa 20–30 °C:n lämpötilan ennen käyttöä.

Katso Afinion™-testipakkauksen pakkausselosteesta menetelmäkohtaiset erityistiedot.

Step 5: Preparing for analysis

Käynnistä Afinion™ 2 -analysaattori, jotta se on valmis päivän ensimmäistä analyysia varten.

Syötä käyttäjän ID (valinnainen).

Potilaan ID, kontrollin ID ja Afinion™ Control Data -koodin voi syöttää ennen testikasetin käsittelyä analysaattorissa tai sen aikana.

Avaa suojapussi. Pidä kiinni pidikkeestä ja ota testikasetti pussista. Pidä kiinni pidikkeestä ja vältä koskemasta optiseen lukualueeseen.

Laita kuivausainepussi ja suojapussi asianmukaisiin jäteastioihin.

Merkitse testikasettiin potilaan tai kontrollin ID. Käytä testikasetin ID-kenttää. Myös ID-tarran käyttäminen on mahdollista. Älä kirjoita viivakoodimerkintään äläkä anna sen kastua, likaantua tai naarmuuntua. Mahdollisesti käytettävän ID-tarran on sovittava ID-kenttään.

 

Vaihe 6: Potilasnäytteen ottaminen – sormenpääverinäyte

Hyvän kapillaarinäytteen ottamisessa on olennaista, että potilaan käsi on lämmin ja verenkierto näytteenottokohdassa on hyvä.

 • Käytä aina suojakäsineitä.
 • Valitse näytteenottokohdaksi jommankumman käden keskisormi.
 • Puhdista sormenpää alkoholia sisältävällä tupolla, jos käyttöohjeissa niin opastetaan.
 • Kuivaa sormenpää huolellisesti sideharsotaitoksella ennen näytteenottoa.
 • Puhkaise valitsemasi kohdan iho sormenpäässä lansetilla.
 • Purista sormenpäätä kevyesti, jotta saat pisaran verta näkyviin.
 • Pyyhi ensimmäinen veripisara pois, jos käyttöohjeissa niin opastetaan.

Purista sormenpäätä uudelleen, kunnes siihen muodostuu suurempi pisara. Sormea ei tarvitse puristella useita kertoja. Pistokohdassa pitäisi olla vapaasti virtaava veripisara. Liiallinen puristaminen voi saada aikaan virheellisiä tuloksia.

Vaihe 7: Testaustoimenpide

 • Jokaiselle Afinion™-testille on määritetty erityinen potilasnäytemateriaali ja kontrollimateriaali.
 • Kapillaarin pituus näytteenotto-osassa ja siten näytteen tilavuus saattavat myös vaihdella Afinion™-testistä riippuen.
 • Kapillaarin täyttämisen ja testikasetin määrittämisen välisen ajan on oltava mahdollisimman lyhyt.

Katso Afinion™-testipakkauksen pakkausselosteesta menetelmäkohtaiset erityistiedot.

Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge

Poista näytteenottolaite testikasetista.

Pidä testikasettia pidikkeestä tukevasti työtasoa vasten ja vedä näytteenotto-osaa suoraan ylöspäin.

Fill the capillary Fill the capillary Fill the capillary

Täytä kapillaari; pidä näytteenotto-osaa lähes vaakatasossa ja viemällä kapillaarin kärki näytteen pintaan. Varmista, että kapillaari täyttyy kokonaan. Sitä ei voi täyttää liian täyteen.

Älä pyyhi kapillaaria.

Vältä ilmakuplia ja ylimääräistä näytemateriaalia kapillaarin ulkopinnalla.

Immediately and carefully replace the sampling device into the test cartridge Immediately and carefully replace the sampling device into the test cartridge Immediately and carefully replace the sampling device into the test cartridge

Aseta näytteenottolaite välittömästi ja varovasti testikasettiin.

Kapillaarin täyttämisen ja testikasetin määrittämisen välisen ajan on oltava mahdollisimman lyhyt.

Siirry potilasnäytetilaan painamalla tai kontrollitilaan painamalla  . Kansi avautuu automaattisesti. 

Aseta testikasetti paikalleen niin, että viivakoodi on vasemmalla puolella.

Sulje kansi manuaalisesti. Analysaattori aloittaa testikasetin käsittelyn.

Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge

Paina   ja syötä potilaan ID, tai paina  ja syötä kontrollin ID.
Vahvista painamalla  .

Kun tulos tulee näyttöön, kirjaa se muistiin. Hyväksy valitsemalla .  Kansi avautuu automaattisesti.

Poista käytetty testikasetti kasettipesästä ja hävitä se välittömästi. Sulje kansi manuaalisesti, kun analysaattori ei ole käytössä.

Testaa osaamisesi

Tee Afinion 2 -analysaattoria koskeva lopputesti. Testin suoritettuasi saat pätevyystodistuksen.

 

©2024 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.

This website is governed by applicable U.S. laws and governmental regulations. The products and information contained herewith may not be accessible in all countries, and Abbott takes no responsibility for such information which may not comply with local country legal process, regulation, registration and usage.

Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy Policy. Photos displayed are for illustrative purposes only. Any person depicted in such photographs is a model. GDPR Statement | Declaration for California Compliance Law.

Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets. For in vitro diagnostic use only. For i-STAT test cartridge information and intended use, refer to individual product pages or the cartridge information (CTI/IFU) in the i-STAT Support area.