Global Point of Care

2000-LUVUN DIAGNOSTIIKAN HAASTEISIIN VASTAAMINEN

Kaksi Oxfordshire NHS -organisaatioyksikköä, Yhdistynyt kuningaskunta: tapausesimerkki vieritestauksesta

Terveydenhuollon organisaatiot ovat edelleen sen haasteen edessä, että niiden on tarjottava laadukasta terveydenhuoltoa kustannusten kasvaessa ja rahoituksen vaikeutuessa. Lisäksi, jotta laajaa potilasjoukkoa voitaisiin palvella paremmin, keskitettyä hoitoa ollaan siirtämässä syrjäseuduille, joissa perinteiset hoitomallit eivät ole yhtä tehokkaita. Terveydenhuollon uudet mallit, kuten vieritestaus, ovat tarpeen palveluntuottajien auttamiseksi: 

 • Saavuttamaan tehokkuushyötyjä
 • Pääsemään eroon jätteistä
 • Optimoimaan prosessit
 • Edistämään resurssien tarkoituksenmukaisempaa käyttöä 

Vaikka sairaalan henkilökunta on motivoitunut tutkimaan uusia hoitomalleja, heillä ei ole aikaa tehdä sitä yksin. Vieritestausalan tehtävänä on taistella uusien hoitomallien puolesta, ei pelkästään teknologisilla innovaatioilla, vaan myös yhteisen kokemuksen ja sitoutumisen kautta. Abbott Point of Care tekee juuri niin i-STAT-järjestelmällään. Laboratoriotyöntekijät ovat yhdessä Abbottin kanssa rakentaneet vieritestauspalvelun kahden Oxfordshiren NHS-organisaatioyksikön välille.* 

* Oxfordin yliopistollisten sairaaloiden NHS-organisaatioyksikkö ja Oxford Health NHS -organisaatioyksikkö.

Tässä esitetyt tulokset koskevat nimenomaista terveydenhoitolaitosta ja ne voivat poiketa muiden laitosten saamista tuloksista.

Vieritestauksen laajeneminen

VIERITESTAUS

 • 7 miljoonaa testiä vuodessa
 • 250 000 verikaasutestiä
 • 500 000 verensokerimittausta

POLUN PARANTAMINEN

 • Vieridiagnostiikka tuottaa nopeita tuloksia, joiden avulla potilaat voidaan hoitaa30 minuutin kuluessa sairaalaan saapumisesta.1

VIERITESTAUKSEN NOPEA LAAJENEMINEN JULKISIIN
TERVEYDENHUOLTO-LAITOKSIIN

 • Abingdonin kaupunginsairaala
 • Chipping Norton Health Centre -poliklinikka
 • East Oxford Health Centre -sairaalakeskus
 • Witneyn kaupunginsairaala
VIERITESTAUKSEN LAAJENEMINEN OXFORDSHIRESSÄ

Potilaiden vieritestaus i-STAT-järjestelmällä on antanut lääkäreille mahdollisuuden suorittaa diagnostisia verikokeita potilaan vuoteen vierellä useilla John Radcliffen sairaalan osastoilla. Integroimalla vieritestit suoraan potilaan hoitopolulle on saatu aikaan useita, koko järjestelmän laajuisia tehokkuusetuja. Julkaisuhetkellä kuusi osastoa tai yksikköä oli integroinut i-STAT-järjestelmän potilaspolkuihin:

 • Ensiapupoliklinikka
 • Radiologian yksikkö
 • Avohoitoyksikkö
 • Gynekologia
 • Vastasyntyneiden osasto
 • Sydän- ja verisuonitautien leikkaussali

Tämä palvelu on nyt laajennettu useisiin julkisiin terveydenhuoltolaitoksiin koko Oxfordshiressä. Jokaisessa laitoksessa on erilaisia testausvaihtoehtoja, jotka sopivat potilaan ja infrastruktuurin vaatimuksiin. Vieridiagnostiikka tuottaa nopeita tuloksia, joiden avulla potilaat voidaan hoitaa 30 minuutin kuluessa sairaalaan saapumisesta.

ABINGDONIN KAUPUNGINSAIRAALA

CHEM8+, PT/INR, troponiini, CG4+

CHIPPING NORTON HEALTH CENTRE -TERVEYSKESKUS

E3+

EAST OXFORD HEALTH CENTRE -TERVEYSKESKUS

CHEM8+

WITNEYN KAUPUNGINSAIRAALA

CHEM8+, PT/INR, troponiini, CG4+

PAINOPISTE MONIALAISESSA ENSIAPUPOLIKLINIKASSA
 • Yli 60 % potilaista hoidettiin täysin avohoidossa ilman sairaalapaikkatarvetta2
 • Avoinna viikon jokaisena päivänä arkisin klo 8–20 (viikonloppuisin klo 10–16)
 • Potilaiden keski-ikä on 80 vuotta
 • Röntgenlaitteet
 • Suurimmalla osalla potilaista epäillään sydänkohtauksia, aivohalvauksia, päävammoja tai he saattavat tarvita leikkausta

Oxfordshire NHS -organisaatioyksiköt, jotka etsivät luotettavaa ja varmaa vaihtoehtoa akuutille sairaalahoidolle ja joilla on todistetusti kokemusta i-STAT-järjestelmän käytöstä, perustivat vuonna 2012 monialaisen ensiapupoliklinikan (EMU). Innovatiivisen hoitomallin ansiosta poliklinikka tarjoaa heikkokuntoisille iäkkäille potilaille saavutettavissa olevan, nopean ja monialaisen diagnosoinnin ja hoidon. Alun perin Abingdonin kaupunginsairaalassa perustettu EMU-malli on nyt käytössä Witneyn kaupunginsairaalassa ja se on vaikuttanut John Radcliffen sairaalaan, Horton General Hospital -sairaalaan ja Henleyn kaupunginsairaalaan.

EMU-hoitoprosessi yksilöllistetään – hoito voidaan mukauttaa riskien sekä potilaan ja hoitohenkilökunnan mieltymysten mukaan. Vieritestien tukemana yli 60 prosenttia potilaista hoidetaan monialaisella ensiapupoliklinikalla (EMU) puhtaasti avohoidossa, mikä poistaa tarpeen sairaalapaikkaan.2

EMU-POLKU: KIIREELLISYYSARVIO JA DIAGNOOSI TUKEMASSA AVOHOITOPÄÄTÖKSIÄ

i-STAT-järjestelmä täyttää nämä vaatimukset. Tällä hetkellä käytössä oleva EMU-malli on siirrettävissä eri toimipisteisiin ja osastoille. Yhteisöjen diagnostisia testauskeskuksia on tällä hetkellä kehitteillä kaikkialla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

iStat-Oxford

Vieritestauksen onnistuneessa toteutuksessa EMU-mallissa korostettiin kolmea parhaiden käytäntöjen osa-aluetta:

iStat Oxford Icons

LAADUNHALLINTA

Tavoitteena tuottaa tuloksia samojen laadunhallintastandardien mukaisesti, jotka koskevat laboratorioiden vieritestausta (ISO 22870:2016)

iStat Oxford Icons

TIEDONKULKU (TIETOYHTEYDET)

Kaikkien hankittavien vieritestilaitteiden on oltava yhdistettävissä tietoverkkoon, ellei vaihtoehtoisia ratkaisuja ole käytettävissä

iStat Oxford Icons

YHDENMUKAISTAMINEN

Saman välineen käyttäminen moniin käyttötarkoituksiin ja useissa paikoissa vähentää tarvittavien resurssien kokonaismäärää

JULKISEN HOIDON TULEVAISUUS

John Radcliffen sairaalan varhaisraskauden poliklinikka (EPAC) muuttaa tällä hetkellä yhteisöön sen vuoksi, että keskuslaboratorioon linkitetty terveydenhuolto on menestynyt. Tämä erikoisyksikkö, johon tehdään jopa 6 000 käyntiä vuodessa, tarjoaa hoitoa naisille, joilla on ongelmia raskauden alkuvaiheessa, kuten keskenmeno tai kohdunulkoinen raskaus. John Radcliffe etsi diagnostista ratkaisua, joka antaisi klinikalle mahdollisuuden muuttaa yhteisöön. Ensisijainen testi tällaisessa kliinisessä tilanteessa on β-hCG-testi, jonka i-STAT-järjestelmä tarjoaa. Koska tietoyhteydet John Radcliffen sairaalan keskuslaboratorioon ovat jo käytössä, klinikan pitäisi olla toiminnassa uudessa paikassa alkuvuodesta 2019.

Kun uusista hoitomalleista tulee todellisuutta kaikissa terveydenhuoltojärjestelmissä, diagnostisen testauksen on oltava luotettavasti käytettävissä perusterveydenhuollossa ja yhteisöterveysasemilla. Vieritestaus i-STAT- ja i-STAT Alinity -järjestelmien kautta toimii jatkossakin tiennäyttäjänä, mitä tukevat vankka tietotekniikkainfrastruktuuri, innovatiivinen kädessä pidettävä diagnosointilaite ja luotettavat terveydenhuollon ammattilaiset.

 1. Emergency Multidisciplinary Unit: Oxford Health NHS Foundation Trust. Available from https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/459208/ Oxford_Health_EMU.pdf. Accessed 31 January 2018.
 2. Lasserson D. The Out of Hospital Emergency Multidisciplinary Unit. Available from https://innovation.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2014/08/Out-of-Hospital-EMUDan-Lasserson.pdf. Accessed 31 January 2018