Global Point of Care

i-STAT-JÄRJESTELMÄN AVULLA ROCHDALEN KIIREELLISEN HOIDON KESKUS VOI NOPEUTTAA POTILAIDEN HOITOTARPEEN KIIREELLISYYSARVIOINTIA

Rochdalen kiireellisen hoidon keskus (UCC), joka kuuluu Penninen akuuttisairaaloihin (Pennine Acute Hospitals), tarjoaa kiireettömiä palveluja noin 240 000 asukkaalle Heywoodissa, Middletonissa ja Rochdalessa sekä osissa Lancashiren kreivikuntaa. Hoitokeskuksessa hoidetaan keskimäärin
4 200–4 800 potilasta kuukaudessa. Kuuden hengen johtama henkilökunta tarjoaa tehokasta, kliinistä hoitoa ja tukea iäkkäille, heikkokuntoisille potilaille, jotka kärsivät rintakivusta ja perussairauksista. Hoitokeskus on avoinna 24 tuntia vuorokaudessa lievistä sairauksista tai vammoista kärsiville sekä kiireellistä hoitoa tarvitseville. Se tarjoaa arviointimahdollisuuksia antaen ratkaisevan tärkeää tukea paikallisyhteisölle. Rochdalen kiireellisen hoidon keskus on käyttänyt i-STAT-järjestelmää, diagnostista vieritestauslaitetta (POC), potilashoidon tukena siitä lähtien, kun siitä tuli kiireellinen hoitokeskus laboratoriopalvelun poistuttua Rochdalen toimipaikasta.

Tech-views-heart-monitor
iStat Rochdale Icons

HAASTE

Tämän kiireisen hoitokeskuksen haasteena oli saada verikokeiden tulokset analysoitua ja takaisin NHS:n suositteleman 4 tunnin kuluessa, jotta tietoon perustuvia diagnostisia päätöksiä voitaisiin tehdä nopeasti ja keskittyä edelleen tarjoamaan laadukasta potilashoitoa.

Ennen vieritestauksen ja i-STAT-järjestelmän käyttöönottoa verinäytteet kuljetettiin Royal Oldhamin sairaalaan, joka sijaitsee 11 kilometrin päässä hoitokeskuksesta. Henkilökunnan käytössä oli kaksi tapaa kuljettaa verinäyte sairaalaan: paikallinen sairaalakuljetuspalvelu, joka toimii klo 8–20, tai kiireellisempien näytteiden tai työajan ulkopuolella saatujen tulosten osalta paikallinen taksipalvelu, joka veloittaa vähintään noin 10 euroa (8 puntaa) ajoa kohti ja joka kestää vähintään 18 minuuttia ovelta ovelle. Tämä muodostaa aikahaasteen. 

iStat Rochdale Icons

RATKAISU

i-STAT-järjestelmän avulla henkilökunta pystyy tehokkaammin ja tuloksellisemmin tekemään erilaisista oireista kärsivien potilaiden hoidontarpeen kiireellisyysarviointeja ja noudattamaan Yhdistyneen kuningaskunnan julkisen terveydenhuoltojärjestelmän (NHS) suosituksia potilaan ohjaamisesta oikeaan aikaan oikealle hoidon tasolle.

Kiireellisen hoidon keskuksen henkilökunta käyttää i-STAT-järjestelmää mitatakseen ureaa, elektrolyyttejä ja troponiinia potilailta, joilla esiintyy rintakipua, akuutteja munuaisvaurioita, alaraajojen immobilisaatioita, keuhkokuumetta, hyperkalemiaa ja ruoansulatuskanavan verenvuotoja. i-STAT-järjestelmän testeillä analysoidaan potilaan munuaisten toiminnan kapasiteettia, sydänmerkkiaineita ja elektrolyyttejä. Tämä mahdollistaa nopean diagnoosin. i-STAT-järjestelmä auttaa myös tukemaan iäkkäiden ja heikkokuntoisten laskimonsisäisiä toimenpiteitä tarvitsevien potilaiden hoitoa sekä niiden potilaiden hoitoa, joilla on rytmihäiriöriski.

Yhtä tärkeää on, että kun koulutus on suoritettu, i-STAT-järjestelmää voivat käyttää monentasoiset terveyspalvelujen tuottajat, kuten erikoissairaanhoitajat, sairaanhoitajat ja hoitoapulaiset, jolloin muu henkilöstö voi käyttää arvokasta aikaansa potilaiden hoitoon.

Rochdalen kiireellisen hoidon keskuksen henkilökunta käyttää useita kliinisiä hoitoketjuja potilaiden arvioimiseen. Nämä hoitoketjut jaetaan Penninen akuuttisairaalaan kuuluvien yksiköiden kesken. Näin varmistetaan johdonmukaisuus laajemmassa terveydenhuoltoverkostossa ja edistetään organisoidumpaa ja parempaa näyttöön perustuvaa potilaiden hoitoa. i-STAT-järjestelmän käyttö auttaa arvioimaan tarkasti ilman ajanvarausta tulevia potilaita tai potilaita, jotka ovat saaneet lähetteen yleislääkäriltä. Se myös mahdollistaa hoitoprosessin standardoinnin ja parantaa tarjotun hoidon laatua. 

*Tässä esitetyt tulokset koskevat nimenomaista terveydenhoitolaitosta ja ne voivat poiketa muiden laitosten saamista tuloksista.

case study 1

TAPAUSESIMERKKI 1

78-vuotias nainen, joka kärsii kroonisesta munuaissairaudesta ja jonka kaliumtestitulos on koholla. i-STAT-järjestelmä ja testikasetti CHEM8+ antoivat kaliumtuloksen noin 2 minuutissa. i-STAT-järjestelmän laboratoriosta palautuneet tulokset vahvistivat kohonneen kaliumarvon 6,8 mmol/l. Potilaalle annettiin välittömästi kalsiumia laskimoon sydäntä suojaavana aineena ja hänelle aloitettiin insuliini- ja glukoosi-infuusio. i-STAT-järjestelmän käyttö tarkoitti, että potilaan ja henkilökunnan ei tarvinnut odottaa tunteja saadakseen verituloksen etälaboratoriosta ja että potilaan hoidossa, jossa aika on ratkaisevan tärkeä, ei ollut viiveitä.

case study 2

TAPAUSESIMERKKI 2

Aiemmin terveellä 45-vuotiaalla miehellä esiintyi yöhikoilua, kuumeilua, väsymystä ja vilunväristyksiä. Kliinisen arvioinnin jälkeen potilaalla diagnosoitiin keuhkokuume. i-STAT-järjestelmää käytettiin potilaan vaikean keuhkokuumeen toteamiseen CURB-65-pisteytysjärjestelmän avulla. Potilasta hoidettiin laskimoon annettavilla antibiooteilla ja hänet siirrettiin sairaalan kliinisen arvioinnin yksikköön hoidon jatkamista varten. Ilman i-STAT-järjestelmää antibioottien antaminen olisi viivästynyt, ja potilaan terveys olisi kärsinyt entisestään, millä olisi voinut olla hengenvaarallisia seurauksia.

TULOS

Käyttämällä i-STAT CHEM8+ -testikasettia ja tekemällä troponiinitestejä (cTnI) varhaisessa vaiheessa potilaskokemusta on auttanut Rochdalen kiireellisen hoidon keskusta muuttamaan hoidon antamista. Järjestelmän avulla henkilökunta voi tehdä potilaita koskevia tietoon perustuvia diagnostisia päätöksiä ilman, että heidän tarvitsee odottaa laboratoriotuloksia vähintään 60–90 minuuttia.