Global Point of Care

BinaxNOW® Malaria

BinaxNOW® Malaria -testi on immuunikromatografinen in vitro -määritys plasmodiantigeenien kvalitatiiviseen tunnistamiseen malariatartunnan merkkejä ja oireita osoittavien ihmisten laskimo- ja hiussuonten EDTA-kokoverestä. Testi kohdistuu histidiinirikkaan proteiini II:n (HRPII) antigeeniin, joka on spesifinen Plasmodium falciparumille, sekä yleisantigeeniin, joka on yhteinen kaikille neljälle ihmisiin tarttuvalle malarialajille (P. falciparum, P. vivax, P. ovale ja P. malariae).

Testi on tarkoitettu auttamaan ihmisen malariatartuntojen nopeassa diagnosoinnissa sekä Plasmodium falciparum -tartuntojen erotusdiagnoosin teossa, jotta ne voidaan erottaa muista vähemmän virulenteista malariatartunnoista. Negatiiviset tulokset on vahvistettava ohuella/paksulla sivelynäytteellä mikroskoopin avulla.