Global Point of Care

HOITOPAIKASSA TEHTÄVÄ VIERITESTAUS: YKSI RATKAISU TERVEYDENHUOLTOON – MAAILMANLAAJUISESTI

Diagnostiset vieritestit antavat välittömät, hoidon perusteeksi käyvät tulokset juuri siellä, missä niitä tarvitaan. On tullut aika tuoda terveydenhuolto potilaiden luo.

DIAGNOSTINEN VIERITESTAUS MUUTTAA TERVEYDENHUOLLON

Expanding Global Access
SAATAVILLA YHÄ USEAMMILLE MAAILMANLAAJUISESTI 

Pelkästään Abbott jakaa vuosittain yli miljardi testiä maailmanlaajuisesti.

Shortening Treatment Time
HOITOAJAN LYHENEMINEN

Esimerkki: HIV-potilaat, jotka testattiin hoitopaikan laitteella, saivat antiretroviraalisen hoidon 130 päivää aikaisemmin kuin perinteisin laboratoriomenetelmin testatut ja diagnosoidut potilaat.1

Improving Outcomes
HOITOTULOSTEN PARANEMINEN

Tapaus hoitopaikasta: sydämen vajaatoimintapotilaat, jotka testattiin hoitopaikassa, vapautettiin sairaalahoidosta 3 päivää nopeammin kuin potilaat, joille ei voitu tehdä vieritestiä. Näin sekä hoitotulokset että taloudellinen tulos paranivat.2

LÖYDÄ SOPIVA RATKAISU VIERITESTAUKSEEN

Katso, miten Abbott diagnostiset testimenetelmät voivat auttaa selvittämään maailman suuria terveydenhuoltoon liittyviä haasteita – myös omassa yksikössäsi.

  1. Wynberg E et al. Impact of point-of-care CD4 testing on linkage to HIV care: a systematic review. Journal of the International AIDS Society (2014)17:18809-18815.
  2. Mueller C, Scholer A, Laule-Lilian K, et al. Use of B-type natriuretic peptide in the evaluation and management of acute dyspnea. N Engl J Med. 2004