Global Point of Care

SOLUTIONS - KARDIOMETABOLISILLE

Lue lisää Abbott Practice Solutions -ratkaisuista kardiometabolisille potilaillesi

Krooniset kardiometaboliset taudit lisääntyvät hyvin nopeasti kaikkialla maailmassa. Diabetespotilaita on jo yli 400 miljoonaa – ja luku tulee kasvamaan yli 50 % seuraavien 25 vuoden aikana.1 Vaikka HbA1c, lipidit ja ACR tulee hoitosuositusten mukaan mitata, alle 7 % potilaista testataan suositusten mukaisin väliajoin ja verensokeri-, verenpaine- ja kolesteroliarvot ovat tavoitetasolla vain 26,7 %:lla potilaista.2,3 Tämän nopeasti leviävän ongelman taltuttamiseen tarvitaan uusia, tehokkaampia menetelmiä.

Abbott pikadiagnostiikkatuotteiden kaltaisten vieritestien (point-of care test, POCT) on osoitettu parantavan potilaiden hoitotuloksia ja hoidon tehokkuutta.4

KOHTI TEHOKKAAMPAA KÄYTÄNNÖN HOITOTYÖTÄ

Diagnostiset pikatestimme mahdollistavat tärkeiden kardiovaskulaari- ja aineenvaihdunta-arvojen testauksen potilaan vierellä. Lääkärit ja hoitajat voivat saada tuloksia ja keskustella hoitosuunnitelmasta potilaan kanssa saman käynnin aikana. Hoitotyö tehostuu, hoitaja-potilassuhde vahvistuu ja potilaat ovat motivoituneempia noudattamaan tarkkaa hoito-ohjelmaa.5

Samalla kun suorituskyvyn takaavat kustannukset ja kardiometabolinen taakka kasvavat jatkuvasti, potilaiden hoitotulosten ja hoidon tehokkuuden paranemisella voi olla suuri taloudellinen merkitys hoitolaitokselle tai vastaanotolle.

Diagnostiset pikatestimme voivat myös helpottaa käytännön työtä:

  • Lähetteiden määrä keskuslaboratorioihin vähenee.
  • Henkilökunnan ei tarvitse käyttää aikaansa laboratoriotulosten etsimiseen.
  • Seurannasta putoavien potilaiden määrä vähenee.
  • Tarpeettomat seurantakäynnit voidaan unohtaa.
  • Suositeltu testaustiheys on helpompi saavuttaa.
  • Potilastyytyväisyys paranee.
Abbott cardiometabolic products help thousands of physician offices, clinics, hospitals, and wellness programs perform testing more efficiently.

Olemme maailman johtava vieritestestien valmistaja – voimme auttaa sinua ja henkilökuntaasi hoitamaan diabetespotilaita ja saavuttamaan samalla parempi tuloksia, joista on hyötyä kaikille.

VIERITESTILAITTEEMME KROONISTEN KARDIOMETABOLISTEN HÄIRIÖIDEN HOITOON

Lue lisää maailman johtavista vieritesteistä, jotka on tarkoitettu kardiometaboliapotilaiden hoitoon.