Global Point of Care

Aktivoitu hyytymisaika (ACT), vieritestaus, kardiovaskulaarinen leikkaussali

i-STAT-järjestelmän käyttöönoton edut kardiovaskulaarisessa leikkaussalissa Augsburgin sairaalassa Saksassa.

Aktivoidun hyytymisajan (ACT) nopeat ja tarkat määritykset ovat välttämättömiä kardiopulmonaalisessa ohitusleikkauksessa (CPB) hepariinin aiheuttaman hyytymisen eston asteen seuraamiseksi. Epätarkka aktivoitu hyytymisaika (ACT) aiheuttaa potilaille tromboosin ja verenvuodon riskin ja voi vahingoittaa kehon ulkopuolista verenkiertoa.

Tässä tutkimuksessa kuvataan i-STAT-järjestelmän käyttöönoton perusteet Augsburgin sairaalassa, jossa aktivoidun hyytymisajan mekaanista testausta oli käytetty vuosia. Tässä esitellään myös paikan päällä kerättyjä tietoja, joissa i-STAT-järjestelmän tarkkuutta verrataan perinteiseen, mekaaniseen ACT-testauslaitteeseen.

Surgical Care
i-STAT-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTON PERUSTEET

Tavoite:

Tehokkuuden parantaminen

Parannusi

i-STAT-järjestelmän tarkkuus lisäsi lääkärien luottamusta tuloksiin. Toistuva testaus vertailulaitteella lisäsi 17 minuuttia 7 prosenttiin näytteistä.

Tavoite:

Laadunvalvontatyön väheneminen

Parannus

  • Ei testauksen keskeytystä laadunvalvonnan testauksen vuoksi
  • i-STAT-järjestelmässä laadunvalvonta on helposti mukautettavissa RiliBAk-järjestelmän mukaiseksi
  • Laadunvalvonnan tulokset lähetetään suoraan tietojärjestelmään, mikä mahdollistaa paperittoman dokumentaation ja varmentamisen

Tavoite:

Yhdistettävyys tietojärjestelmään

Yhteensopivuus

Täydellinen integrointi Augsburgin sairaalan tietojärjestelmään

Tietojen vertailun tulokset

  • TERAPEUTTISEN ALUEEN (< 450 s) SISÄLLÄ TESTATUISTA rinnakkaisnäytteistä 15 prosentissa (8) kaksi näytettä poikkesivat toisistaan > 50 s, kun i-STAT-verikaasuanalysaattorilla mitatuissa kaksoisnäytteissä ne poikkesivat toisistaan vain 3 prosentissa (1)
  • Vertailulaitteella mitatuista rinnakkaisnäytteistä 7 prosentissa toinen kahdesta mittauksesta jäi alueen ulkopuolelle (>1000 s) ja toinen oli alueella. Tätä ei tapahtunut i-STAT-järjestelmässä
  • i-STAT-järjestelmässä kahden näytteen keskimääräinen ero oli 26,3 sekuntia, 30 prosenttia parempi kuin vertailulaitteen keskimääräinen ero 37,4 sekuntia

Näytä koko tapaustutkimus