INSTALLATIE- EN TRAININGSHANDLEIDING AFINION™ 2

Leer alles over uw nieuwe Afinion-analyzer en over de installatieprocedure door de onderstaande stappen te volgen.

Klik op elke stap hieronder om de instructies te onthullen en aan de slag te gaan. Nadat u de training hebt voltooid, test u uw kennis en doet u de kennisquiz over de Afinion 2-analyzer. U ontvangt een certificaat van bekwaamheid bij het voltooien van de quiz.

Afinion 2 Installation and Training Guide Afinion 2 Installation and Training Guide Afinion 2 Installation and Training Guide

De Afinion-analyzer in een oogopslag

The Afinion Analyzer at a glance The Afinion Analyzer at a glance The Afinion Analyzer at a glance

numbered list  AAN/UIT-knop: Schakelt de stroom naar de analysator in en uit.
numbered list  Rode en groene leds: Leds die aangeven of de analysator in bedrijf is of niet.
numbered list  Aanraakscherm: Hiermee kunt u communiceren met de analyzer via aanraaktoetsen en meldingen.
numbered list  Het deksel: Bedekt en beschermt de cartridgekamer.
numbered list  Ethernetpoort voor verbinding met LIS/HIS/EMR-systemen. Gebruik een afgeschermde kabel.
numbered list  USB-A: Connectoren voor printer, USB-stick en barcodescanner.
numbered list  Voedingsingang voor stroomaansluiting.

Bediening van de analysator

De Afinion™ 2-analyzer heeft twee hoofdgebruikersinterfaces: het aanraakscherm en de cartridgekamer. De analyzer kan eenvoudig worden bediend met behulp van de aanraaktoetsen op het scherm. Als een knop wordt aangeraakt, wordt de betreffende functie geactiveerd. Via tekstmeldingen die op het scherm worden weergegeven, wordt u door de testprocedure geleid.

Het andere hoofdonderdeel van de Afinion™ 2-analyzer is de cartridgekamer. De cartridgekamer is ontworpen om de testcartridge slechts in één richting te ontvangen. Het deksel moet met de hand worden gesloten, maar opent zich automatisch. Als er een nieuwe testcartridge in de kamer wordt geplaatst, wordt de analyse gestart door het deksel handmatig te sluiten. Nadat de analyse is voltooid, wordt het deksel automatisch geopend. Het deksel beschermt de cartridgekamer tegen stof, vuil, licht en vocht tijdens de verwerking en wanneer de analyzer niet in gebruik is.

 • Het deksel moet met de hand worden gesloten, maar opent zich automatisch. Open het deksel niet handmatig.
 • Gebruik enkel uw vingertoppen op het aanraakscherm. Gebruik geen pennen of andere scherpe instrumenten.
How to operate the analyzer How to operate the analyzer How to operate the analyzer

1.Tekstmelding
2.Aanraaktoetsen
3.De cartridgekamer met een testcartridge
4.Het deksel in open positie

Schermbeveiliging

De schermbeveiliging wordt na 3 minuten ingeschakeld als het aanraakscherm niet wordt gebruikt. Raak het scherm aan om het opnieuw te activeren.

Lichtsignalen (de rode en groene leds)

De rode diode brandt wanneer de analyzer in bedrijf is. Een knipperend rood licht geeft aan dat er een informatiecode wordt weergegeven. De groene diode brandt wanneer de analyzer klaar is voor gebruik. Een knipperend groen licht geeft aan dat een analyse is voltooid.

Geluidssignalen

Een korte pieptoon geeft aan dat een analyse is voltooid. Twee pieptonen betekent dat er een informatiecode of melding wordt weergegeven.

Kalibratie

De Afinion™ 2-analyzer is vervaardigd om betrouwbare en nauwkeurige resultaten te leveren. Tijdens de productie zijn de analyzers gekalibreerd aan de hand van een referentiesysteem. Deze procedure is opgesteld om ervoor te zorgen dat alle analyzers binnen identieke tolerantiegrenzen werken.

Testspecifieke kalibratiegegevens worden voor elke partij testcartridges vastgesteld en vervolgens opgeslagen in het streepjescodelabel. Wanneer de testcartridge in de analyzer is geplaatst, leest de geïntegreerde camera de streepjescode. De kalibratiegegevens voor de huidige lot worden overgedragen naar het instrument en gebruikt voor het berekenen van de resultaten. Kalibratie door de operator is dus niet vereist.

Reiniging en onderhoud

Er is geen onderhoud aan de Afinion™ 2-analyzer nodig, behalve het reinigen van de buitenkant en de cartridgekamer.

De buitenkant van de Afinion™ 2-analyzer moet worden schoongemaakt wanneer dat nodig is.

De cartridgekamer moet onmiddellijk worden gereinigd als er materialen of vloeistoffen in de cartridgekamer zijn gemorst. Voor regelmatig onderhoud (verwijdering van stofdeeltjes enz.) moet de cartridgekamer elke 30 dagen worden schoongemaakt.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor volledige instructies.

Stap 1: Aan de slag

Plaats uw Afinion™ 2-analyzer op een droog, schoon, stabiel en horizontaal oppervlak. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte naast de analyzer over is, ten minste 10 cm aan elke kant. Zorg bij het plaatsen van de Afinion™ 2-analyzer dat u op elk gewenst moment eenvoudig de stekker uit het stopcontact kunt trekken. Laat de analyzer vóór gebruik op omgevingstemperatuur (15-32 °C) komen.

Getting Started Getting Started Getting Started

De analyzer kan worden aangetast door:

 • condensatievocht en water;
 • warmte en grote temperatuurschommelingen;
 • direct zonlicht;
 • trillingen (zoals van centrifuges en vaatwassers);
 • elektromagnetische straling;
 • beweging van de analyzer tijdens het verwerken van een testcartridge.

De stroomvoorziening aansluiten

 • Sluit de voedingskabel aan op de voeding.
 • Steek de stekker van de voeding in het voedingscontact achterop de analyzer.
 • Steek de andere stekker in een stopcontact.

Gebruik alleen de voeding en kabel die bij Afinion™ 2-analyzer zijn geleverd. Alle andere voedingen of kabels kunnen de analyzer beschadigen en mogelijke gevaren veroorzaken.

Extra apparatuur aansluiten

 • Optionele apparatuur, niet meegeleverd met uw Afinion™ 2-analyzer, omvat:
 • Externe barcodescanner: voor het lezen van streepjescodemonsters of operatoridentificatie.
 • Printer: voor optioneel afdrukken van testresultaten.
 • Neem voor meer informatie over barcodescanner- en printerspecificaties contact op met uw lokale Afinion™ 2-leverancier.
Connecting the equipment should be done while the analyzer is switched off Connecting the equipment should be done while the analyzer is switched off Connecting the equipment should be done while the analyzer is switched off

De apparatuur moet worden aangesloten terwijl de analyzer uitgeschakeld is.

Alle apparatuur die op de USB- en/of ethernetpoorten is aangesloten, moet dubbel of versterkt geïsoleerd zijn van de netspanning om het risico op elektrische schokken te voorkomen.

Stap 2: De Afinion™ 2 inschakelen

Connecting the equipment Connecting the equipment Connecting the equipment

Schakel de analyzer in door op de AAN/UIT-knop te drukken. Er start een automatische opstartprocedure. Wacht even. Open het deksel niet met de hand.

Connecting the equipment Connecting the equipment Connecting the equipment

Er wordt een automatische opstartprocedure gestart kort nadat de analyzer is ingeschakeld. Het rode lampje bovenop de analyzer gaat branden om aan te geven dat de analyzer in bedrijf is. De analyzer is klaar voor gebruik als het opstartmenu wordt weergegeven en het groene indicatielampje gaat branden.

Connecting the equipment Connecting the equipment Connecting the equipment

De softwareversie van de analyzer (XX.XX) wordt linksboven op het opstartmenuscherm weergegeven. De temperatuur die in het opstartmenu wordt weergegeven, is de temperatuur van de analyzer tijdens bedrijf. Zorg ervoor dat de bedrijfstemperatuur binnen het aanbevolen bereik voor uw Afinion™-test ligt (zie de bijsluiter voor de Afinion™-test).

Als tijdens de opstartprocedure wordt geconstateerd dat er een probleem is op de analyzer, wordt er een informatiecode weergegeven. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor een lijst met alle informatiecodes en meldingen.

BELANGRIJK

Zorg ervoor dat de analyzer aan het einde van uw werkdag wordt uitgeschakeld. Schakel de analyzer uit door op de AAN/UIT-knop te drukken. De analyzer kan alleen worden uitgeschakeld als de cartridgekamer leeg is en het deksel gesloten is.

 

Stap 3: Uw instrument configureren

Voordat u uw Afinion™ 2-analyzer gebruikt, moet u de configuratie volgens uw behoeften instellen. Ga als volgt te werk om het configuratiemenu te openen:

Connecting the equipment Connecting the equipment Connecting the equipment

Opstart menu

 icon  om het hoofdmenu te openen..

Connecting the equipment Connecting the equipment Connecting the equipment

Hoofdmenu

 icon om het configuratiemenu te openen.

Connecting the equipment Connecting the equipment Connecting the equipment

Configuratiemenu

Selecteer een onderdeel voor configuratie.

Configuratie van de patiëntcode

De functie voor patiëntidentificatie (code) kan worden in- of uitgeschakeld. De functie voor patiëntidentificatie is door de fabrikant standaard ingeschakeld. Als de functie voor patiëntidentificatie ingeschakeld is, moet voor elke te analyseren testcartridge de patiëntcode worden ingevoerd. Als de functie voor patiëntidentificatie uitgeschakeld is, vervangt een runnummer automatisch de patiëntcode en wordt dit linksboven op het scherm weergegeven. Deze nummering wordt elke dag om middernacht gereset.

Patiëntcode in-/uitschakelen

Patient ID enable/disable Patient ID enable/disable Patient ID enable/disable

Operatorconfiguratie

Tik op icon in het configuratiemenu om de optie voor in- en uitschakelen van de patiëntcode te openen.

Selecteer icon om de operatorcodefunctie uit te schakelen.

Selecteer iconom de patiëntcodefunctie in te schakelen.

 Tik op icon  om te accepteren en terug te keren naar het configuratiemenu.

Operator configuration Operator configuration Operator configuration

Operatorcode in-/uitschakelen

Tik op iconin het configuratiemenu om het operatorconfiguratiemenu te openen.

Operator ID enable/disable Operator ID enable/disable Operator ID enable/disable

Regionale instellingen kiezen

Tik op icon in het configuratiemenu om het operatorconfiguratiemenu te openen.

Selecteericon om de operatorcodefunctie uit te schakelen.

Selecteericon om operatorcode in te schakelen. Elke operatorcode wordt geaccepteerd.

Selecteericon om operatorcode met verificatie in te schakelen.

Tik op iconom te accepteren en terug te keren naar het configuratiemenu.

Regional Settings Regional Settings Regional Settings

Tik op iconin het configuratiemenu om het menu met regionale instellingen te openen.

Tik op iconom de taalselectie in te voeren. Tik op de pijl in het venster om andere opties te bekijken. Opmerking: Engels is de standaardtaal.

Tik opicon om HbA1c-eenheden in te voeren. Tik op de pijl in het venster om andere opties te bekijken. Opties: mmol/moL, %, eAG mmol/l (geschat glucosegemiddelde).

Tik op icon om ACR-eenheden in te voeren. Tik op de pijl in het venster om andere opties te bekijken. Opties: mg/mmol, mg/g.

Tik op iconom het configuratievenster van het lipidenprofiel te openen. Tik op de pijl in het venster om andere opties te bekijken. Opties: mmol/l, mg/dl.

 • Selecteer welke parameters u weergegeven wilt zien.
 • C: Totaal cholesterol (niet optioneel: altijd geselecteerd), HDL, LDL, triglyceriden, niet-HDL, TC/HDL-verhouding.

Tik opiconom te accepteren en terug te keren naar het configuratiemenu.

Datum en tijd instellen

De juiste datum en tijd moeten altijd worden ingesteld, omdat de datum en tijd voor de analyses worden opgeslagen en weergegeven in de patiënt- en controleverslagen. De datumnotatie is JJJJ:MM:DD, waarbij JJJJ het jaar is, MM de maand (01 tot 12) en DD de dag (01 tot 31). De tijdnotatie is uu:mm, waarbij uu het uur is van 00 tot 23 en mm de minuten van 00 tot 59.

Setting the date and time step1 Setting the date and time step1 Setting the date and time step1

Tik opicon  in het configuratiemenu om het menu voor datum/tijd te openen.

Tik opiconom de datuminstelling te openen.

Tik opiconom de tijdinstelling te openen.

Setting the date and time step2 Setting the date and time step2 Setting the date and time step2

Voer de datum of tijd van vandaag in.

Tik op icon om te bevestigen en terug te keren naar de vorige weergave.

Stap 4: Een test voorbereiden

Laat de ongeopende folieverpakking minstens 15 minuten op de bank liggen voorafgaand aan analyse.

Laat de Afinion™-testcartridges vóór gebruik de aanbevolen bedrijfstemperatuur bereiken.

 • HbA1c: moet vóór gebruik een temperatuur van 18-30 °C bereiken.
 • CRP: moet vóór gebruik een temperatuur van 15-30 °C bereiken.
 • Lipidenprofiel: moet vóór gebruik een temperatuur van 18-30 °C bereiken.
 • ACR: moet vóór gebruik een temperatuur van 20-30 °C bereiken.

Raadpleeg de bijsluiter die bij elke Afinion™-testkit wordt geleverd voor testspecifieke informatie.

Stap 5: Een analyse voorbereiden

Schakel uw Afinion™ 2-analyzer in, zodat deze klaar is voor de eerste analyse van de dag.

Voer de operatorcode in (optioneel).

De patiëntcode, controlecode of Afinion™-controlegegevens kunnen worden ingevoerd vóór of tijdens de verwerking van de testcartridge in de analyzer.

Open de folieverpakking. Pak het handvat vast en haal de testcartridge uit de verpakking. Gebruik het handvat om te voorkomen dat u het optische leesgebied aanraakt.

Voer het zakje met droogmiddel en de folieverpakking af in geschikte afvalcontainers.

Noteer op de testcartridge de patiënt- of controlecode. Gebruik het codegebied op de testcartridge. U kunt ook een code-etiket gebruiken. Schrijf niet op het streepjescodelabel en laat dit niet nat, vuil of bekrast raken. Als er een code-etiket wordt gebruikt, moet dit in het codegebied passen.

 

Stap 6: Een patiëntenmonster nemen: Vingerprikprocedure

Een warme hand en een goede bloedstroom van de prikplaats zijn essentieel om een goed capillair monster te verzamelen.

 • Draag altijd handschoenen.
 • Selecteer een prikplaats op een van de middelvingers van beide handen.
 • Indien aangegeven in de gebruiksaanwijzing: maak de vinger schoon met een alcoholdoekje.
 • Droog grondig met gaas voordat u in de vinger prikt.
 • Gebruik een lancet om in de geselecteerde plek te prikken.
 • Knijp zachtjes in de vinger om een druppel bloed te verkrijgen.
 • Indien aangegeven in de gebruiksaanwijzing: veeg de eerste druppel bloed weg.

Knijp voor een tweede keer in de vinger tot er een grote druppel bloed wordt gevormd, knijp de vinger niet uit. De prik moet zorgen voor een vrij stromende druppel bloed. Overmatig knijpen kan leiden tot verkeerde resultaten.

Stap 7: Testprocedure

 • Het te gebruiken monstermateriaal van de patiënt en het controlemateriaal zijn specifiek voor elke Afinion™-test.
 • De lengte van het capillair in de monsternemer, en daarmee het monstervolume, kan ook variëren voor de verschillende Afinion™-tests.
 • De tijd tussen het vullen van het capillair en het analyseren van de testcartridge moet zo kort mogelijk zijn.
 • Raadpleeg de bijsluiter die bij elke Afinion™-testkit wordt geleverd voor testspecifieke informatie.
Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge

Verwijder de monsternemer van de testcartridge.

Gebruik het handvat om de testcartridge stabiel tegen de tafel te houden en trek de monsternemer recht omhoog.

Fill the capillary Fill the capillary Fill the capillary

Vul het capillair: houd de monsternemer bijna horizontaal en breng de punt van het capillair in oppervlaktecontact met het monster. Zorg ervoor dat het capillair helemaal wordt gevuld. Overvulling is niet mogelijk.

Veeg het capillair niet af.

Vermijd luchtbellen en overtollig monstermateriaal aan de buitenkant van het capillair.

Immediately and carefully replace the sampling device into the test cartridge Immediately and carefully replace the sampling device into the test cartridge Immediately and carefully replace the sampling device into the test cartridge

Plaats de monsternemer onmiddellijk en voorzichtig in de testcartridge terug.

De tijd tussen het vullen van het capillair en het analyseren van de testcartridge moet zo kort mogelijk zijn.

Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge

Tik opicon voor patiëntenmonsters of tik op icon voor controles. Het deksel gaat automatisch open. 

Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge

Plaats de testcartridge met de streepjescode naar links.

Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge

Sluit het deksel met de hand om te beginnen met analyseren.

Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge

icon en voer de patiëntcode in of tik op icon en voer de controlecode in.
Tik opiconom te bevestigen.

Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge

Noteer het resultaat wanneer dit op het scherm wordt weergegeven. Tik opiconom te accepteren.  Het deksel gaat automatisch open.

Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge

Verwijder de gebruikte testcartridge en gooi deze onmiddellijk weg. Sluit het deksel met de hand als de analysator niet in gebruik is.

 

Test uw kennis

Doe de kennisquiz over de Afinion 2-analysator en u ontvangt een certificaat van bekwaamheid bij het voltooien van de quiz.

©2024 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.

This website is governed by applicable U.S. laws and governmental regulations. The products and information contained herewith may not be accessible in all countries, and Abbott takes no responsibility for such information which may not comply with local country legal process, regulation, registration and usage.

Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy Policy Photos displayed are for illustrative purposes only. Any person depicted in such photographs is a model. GDPR Statement | Declaration for California Compliance Law.

Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets. For in vitro diagnostic use only. For i-STAT test cartridge information and intended use, refer to individual product pages or the cartridge information (CTI/IFU) in the i-STAT Support area.