Global Point of Care

Afinion ACR

Simpelweg efficiënter.

Test voor de kwantitatieve bepaling van albumine, creatinine en de albumine/creatinine-ratio (ACR) in menselijke urine ten behoeve van de vroege identificatie van nierziekte bij patiënten met diabetes en/of hypertensie.

  1. ADA, Diabetes Care, 2019 Jan; 42 (Supplement 1):S103-S138.1.