Global Point of Care

Differentiële diagnose van COVID-19 en griep maakt tijdige behandelings-
beslissingen mogelijk

De ernst van het COVID-19- en griepseizoen is moeilijk te voorspellen

Naarmate de maatregelen voor social distancing worden versoepeld, kan de overdracht van influenza toenemen.1 Tegelijkertijd denken deskundigen dat COVID-19 endemisch zal blijven circuleren. Als gevolg hiervan bestaat er een goede kans dat COVID-19 en influenza gelijktijdig in omloop komen. Snel testen blijft een belangrijk middel om met de onvoorspelbaarheid van luchtwegaandoeningen om te gaan.2

Schrijf je in om een opname van deze webinar te bekijken

Webinar

COVID-19 en griep hebben soortgelijke symptomen, waardoor het maken van een vermoedelijke diagnose lastig is

COVID-19 en influenza hebben vergelijkbare symptomen zoals koorts, hoesten en kortademigheid, waardoor het moeilijk is om alleen op basis van de symptomen onderscheid te maken.3

infographic

Meer dan ooit is er behoefte aan diagnostiek om de verspreiding op adequate wijze vast te stellen, te behandelen en te beheersen

Uit vroeg onderzoek blijkt dat co-infectie tussen COVID-19 en influenza mogelijk is en dat dit kan leiden tot slechtere resultaten voor de patiënt. Dit betekent dat controle op beide ziekten bijzonder belangrijk is in het komende griepseizoen.

  • Bij experimentele co-infectie werd vastgesteld dat pre-infectie met het influenza A-virus de infectiviteit van SARS-CoV-2 aanzienlijk vergroot. (2021)4
  • Een studie van de beschikbare literatuur leidde tot de conclusie dat co-infectie kan optreden, dat de pathofysiologie hiervan complex is, en dat co-infectie leidt tot grotere longschade. (juni 2021)5
  • Uit een gecentraliseerd onderzoek is gebleken dat patiënten die tegelijkertijd besmet zijn met SARS-CoV-2 en het influenza B-virus een hoger risico lopen op slechte resultaten (november 2021)6
Whitepaper: SARS-CoV-2 co-infectie - influenza en andere ziekteverwekkers

De richtlijnen van de WHO ondersteunen het testen op zowel influenza als SARS-CoV-27

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dringt er bij landen op aan waakzaam te blijven bij het testen op influenza tijdens de COVID-19-pandemie.

“Adequate tests voor een doeltreffende detectie en surveillance van influenza en SARS-CoV-2 zijn van cruciaal belang om passende maatregelen te kunnen treffen.”
- WHO over virusdifferentiatie

“De twee infecties hebben vaak een vergelijkbare klinische presentatie [...]. Het is dus noodzakelijk om onderscheid te maken tussen de twee virussen en de daarmee samenhangende ziekten.”
- WHO over het testen van hoogrisicopatiënten

“Patiënten met een ernstige of gecompliceerde aandoening of met risicofactoren moeten worden getest met een snelle moleculaire assay wanneer de resultaten binnen 24 uur beschikbaar kunnen worden gemaakt”

Tijdig testen draagt bij aan een snelle en accurate diagnose van zowel COVID-19 als influenza, wat helpt om de maatschappij te beschermen

Blijf waakzaam

Monitor

Volg de transmissie binnen de gemeenschap in een onvoorspelbaar seizoen

Blijf waakzaam

BEHEERS

Ga zo snel mogelijk over op infectiebeheersing

Blijf waakzaam

Behandel symptomen vroegtijdig

Schrijf op tijd een antivirale griep- of COVID-19-behandeling voor om een verschil te maken

Oplossingen voor respiratoire diagnose

Abbott heeft snelle point-of-care-oplossingen voor uw COVID-19- en influenza-testbehoeften

  1. Ahmed et al, Effectiveness of workplace social distancing measures in reducing influenza transmission: a systematic review. BMC Public Health. 2018;18:518. doi: https://doi.org/10.1186/s12889-018-5446-1
  2. Phillips N.. The coronavirus is here to stay —here’s what that means. Nature. 2021; 590: 382-384. doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00396-2.
  3. US Centers for Disease Control and Prevention website. “Similarities and Differences between Flu and COVID-19.” Page reviewed June 7, 2021. Link
  4. Bai, L., Zhao, Y., Dong, J. et al. Coinfection with influenza A virus enhances SARS-CoV-2 infectivity. Cell Res 31, 395–403 (2021). (Link).
  5. Covin, S, Rutherford G. Coinfection, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), and Influenza: An Evolving Puzzle. Clinical Infectious Diseases. 15 June 2021; 72(12), e993–e994. (Link)
  6. Yue H, Zhang M, Xing L, et al. The epidemiology and clinical characteristics of co‐infection of SARS‐CoV‐2 and influenza viruses in patients during COVID‐19 outbreak. J Med Virol. 2020 Nov; 92(11):2870-2873. (Link- abstract)  (Link-Full paper-requires login)
  7. WHO Policy Brief “Readiness for Influenza during the COVID-19 pandemic.”  World Health Organization. 6 November 2020. (Link)