i-STAT CHEM8+ KASSETT

Snabba resultat av laboratoriekvalitet när varje minut räknas

Med i-STAT CHEM8+ kan hälso- och sjukvårdspersonal få resultat för blodkemi, elektrolyter, hematokrit och hemoglobin på ungefär två minuter utan att behöva lämna patientens sida. Genom att inkludera i-STAT CHEM8+ tidigt i vårdförloppet kan du bidra till att förbättra vården genom snabbare kliniskt beslutsfattande och ökad arbetseffektivitet samt minska den totala vårdkostnaden. i-STAT CHEM8+ kassetten kan användas för att snabbt bedöma patienters metaboliska status i en mängd olika kliniska miljöer, inklusive intensivvård, kirurgi, radiologi, akutvård och lokalt baserade miljöer.

På ett sjukhus som integrerade i-STAT CHEM8+ inom en ambulatorisk vårdväg, förbättrade i-STAT avsevärt viktiga operativa mätvärden som genomsnittlig vistelsetid och minskning av avgifterna för sjukhusvistelser över natten.

CHEM8plus_new_cart