Kunskap och insikter

Patientnära analyser kan förändra vården och skapa bättre vårdresultat globalt. Läs övertygande berättelser, fallstudier, artiklar från thought-leaders med mera för att få veta mer om hur patientnära analyser hjälper vårdgivare. Du kan också få mer information om det här snabbt växande området via vårt nyhetsbrev.

Utvalt innehåll
Synpunkter

Förbättra patientsäkerheten genom förbättringar av diagnostiska tester

Hantering av arbetsbelastning och aktualitet på intensivvårdsenheter beror på dess personals och processers förmåga att vara effektiva, effektiva och korrekta.

Förbättra patientsäkerheten genom förbättringar av diagnostiska tester Förbättra patientsäkerheten genom förbättringar av diagnostiska tester Förbättra patientsäkerheten genom förbättringar av diagnostiska tester

Berättelser om patientnärhet

Fatta bättre och snabbare beslut där och då.

Läs berättelser ur verkliga livet om hur patientnära analyser öppnar nya dörrar för vården och förbättrar medicinska resultat runt om i världen.

Fatta bättre och snabbare beslut där och då. Fatta bättre och snabbare beslut där och då. Fatta bättre och snabbare beslut där och då.