Patientnära testning en
lösning för
global sjukvård

Patientnära diagnostik ger omedelbara resultat, precis där du behöver dem, så att lämplig behandling kan sättas in omgående. En sjukvårdsrevolution som når alla!.

banner-image
banner-image
banner-image

PATIENTNÄRA, Diagnostisk Testning Förändrar Sjukvården

Expanding Global Access Expanding Global Access Expanding Global Access
EXPANDERAD GLOBAL TILLGÅNG

Faktum är att enbart Abbott levererar över en miljard tester varje år över hela världen.

Shortening Treatment Time Shortening Treatment Time Shortening Treatment Time
Tiden Från Provtagning Och Diagnos Till Behandling Förkortas

Exempel: HIV-patienter som testades med en patientnära enhet fick antiretroviral (ART) behandling 130 dagar snabbare än de patienter som diagnostiserats genom analys i ett traditionellt laboratorium.1

Improving Outcomes Improving Outcomes Improving Outcomes
FÖRBÄTTRADE VÅRDRESULTAT

Ett typexempel: Hjärtsviktspatienter som genomgick ett patientnära test skrevs ut tre dagar tidigare än de som testades med konventionella metoder, vilket förbättrar både det ekonomiska resultatet och behandlingsresultat. 2

Hitta En Patientnära Lösning Som Passar Dig

Läs om hur Abbott diagnostiska testlösningar bidrar till att lösa några av de stora problemen inom sjukvården globalt – inklusive de utmaningar som du står inför.

Referenser

  1. Wynberg E et al. Impact of point-of-care CD4 testing on linkage to HIV care: a systematic review. Journal of the International AIDS Society (2014)17:18809-18815.
  2. Mueller C, Scholer A, Laule-Lilian K, et al. Use of B-type natriuretic peptide in the evaluation and management of acute dyspnea. N Engl J Med. 2004