Global Point of Care

ACT-testning: När det inte finns utrymme för tvivel

ACT Testing

SAMMANFATTNING

ACT-tester med vissa traditionella analysinstrument kan leda till mycket varierande resultat, vilket kan väcka tvivel om noggrannheten hos kritiska resultat.1 Dessutom har vissa andra generationens system avvikit från att använda den traditionella standardmässiga Celite- och kaolin-aktivatorbiokemin.

I detta utbildningswebbinarium kommer Dr Falter att introducera olika ACT-tekniker och diskutera hur modern ACT-testteknik kan användas på bästa sätt. Han kommer också att diskutera den kliniska påverkan som olika ACT-analysmetoder kan ha, tillsammans med viktiga laboratorieaspekter av koagulationstestning under hjärtkirurgi.

  1. Undersöka laboratoriekrav på testnoggrannhet och tillförlitlighet
  2. Göra skillnad mellan laboratorie- och patientnära arbetssätt för intraoperativ koagulationstestning under hjärtkirurgi
  3. Identifiera de olika metoderna för att bedöma heparinaktivitet
  4. Bedöma de tekniska skillnaderna mellan olika metoder för att mäta aktiverad koagulationstid (ACT)
  5. Utvärdera den kliniska effekten av de olika ACT-teknikerna

Detta evenemang har producerats av Whitehat Communications och sponsras av Abbott Point of Care.

  1. Ojito JW et al. J Extra Corpor Technol 2012;44:15-20

OM PRESENTATÖREN

Dr Florian Falter avslutade majoriteten av sin utbildning i Tyskland vid universitetet i Aachen, där han också doktorerade. Efter att ha arbetat i flera olika länder bosatte han sig slutligen i Cambridge i Storbritannien. 2001 utsågs han till rådgivande läkare inom anestesi och intensivvård på Papworth Hospital, en av de största hjärtmottagningarna i Europa. Han ledde anestesi- och operationsenheten fram till 2016.

Hans specialisering inom kardiell perioperativ medicin har lett till många intressen inom detta anestesifält. Han har en stark portfölj inom ekokardiografi, ECMO för andnings- eller hjärtsvikt och hjärt-lung-bypass.

Dr Falters nuvarande akademiska verksamhet är koncentrerad på bypass och extrakorporeal cirkulation. Han har innehaft olika positioner i Society of Critical Care Medicine (SCCM) i över tio år och som ett erkännande utsetts till gästprofessor i intensivvårdsmedicin vid Columbia University i New York. Han har varit ordförande för Networking World Anesthesia Convention (NWAC) sedan 2012. Han är också lektor vid University of Bristol. Hans intresse för ledning, effektivitet och säkerhet har lett till en position som professor och arbetsledare för MBA-kurser vid en handelshögskola i London. Dr Falter har författat över 50 vetenskapligt granskade publikationer och tre läroböcker.

RELATERADE WEBBINARIER

Patientnära analyser: klinisk styrning, kvalitetssäkring och hur man kan förbättra patientvården