Global Point of Care

Patientnära analyser: klinisk styrning, kvalitetssäkring och hur man kan förbättra patientvården

Hospital Avoidance

HUVUDÄMNEN

Att få kritiska resultat från patientnära analyser på fältet kan påskynda starten av målinriktad, livräddande vård direkt för mark- eller flygtransport för att underlätta virtuellt samarbete med läkare i realtid.

Se hur PRU, genom att använda patientnära analyser kan:

  • minska väntetiderna
  • minska kostnaderna
  • förbättra patienternas tillgång till vård

OM PRESENTATÖREN

Efter att ha slutfört ett kliniskt medicinskt stipendieprogram under högre specialistutbildning i akutmedicin fortsatte han med tjänsten i en ny roll som omfattar allt digitalt. Rollen kräver en betydande förståelse av tjänstens kliniska behov, kombinerat med en djupgående förståelse av tillgänglig teknik, med allt från implementering av ny utrustning som datoruppkoppling i försjukhusmiljön till övervakning av PRU:s del i den övergripande digitala transformationen av Londons Air Ambulance.

Patientnära undersökningar är kärnan i PRU:s kliniska beslutsfattande. Hur PRU-läkare på ett tillförlitligt sätt kan få, i samband med andra undersökningar tolka, agera på och kommunicera resultaten till annan vårdpersonal är nyckeln till att maximera tjänstens bidrag till vården.

RELATERADE WEBBINARIER

ACT-testning: När det inte finns utrymme för tvivel