Global Point of Care

Viktigt om troponin: Genomförande av riktlinjerna

1457_ACCTroponinWebinar_5.jpg

SAMMANFATTNING

Upptäckt av höjda och/eller sänkta nivåer av kardiellt troponin spelar en nyckelroll vid identifiering av patienter som misstänks ha akut koronart syndrom (ACS) och tidigare diagnos av hjärtinfarkt. Emellertid kan individer med icke-ACS-tillstånd också ha förhöjt kardiellt troponin och många symptom associerade med icke-ACS-tillstånd kan överlappa med symptom på ACS1. Detta utgör en diagnostisk utmaning för läkaren och kräver ofta en utökad utvärdering innan läkaren kan ställa en korrekt diagnos, vilket kan påverka effektivitet och vårdkvalitet. I detta webbinarium visas en evidensbaserad metod för diagnos och behandling av ACS-patienten, med fokus på de nuvarande riktlinjerna för troponintestning.

  1. Identifiera riktlinjedrivna rekommendationer om bästa praxis för användning av biomarkörer vid behandling av akut koronart syndrom (ACS)
  2. Granska uppdateringar av riktlinjerna för definition av myokardinfarkt (MI) och akut koronart syndrom utan ST-höjning (NSTE-ACS)
  3. Diskutera rekommendationer och dokumentationskrav angående ledtid för troponin
  4. Dela kvalitetsmetoder som optimerar vård och resultat för ACS-patienter

Detta evenemang har producerats av Whitehat Communications och sponsras av Abbott Point of Care.

1. Third Universal Definition of Myocardial Infarction (MI) (tredje universella definitionen av hjärtinfarkt), Kristian Thygesen, Joseph S. Alpert, Allan S. Jaffe, Maarten L. Simoons, Bernard R. Chaitman and Harvey D. White, Circulation 2012;126:2020-2035 www.scpc.org/resources/PDFs/ThirdUniversalDefinitionofMyocardialInfarction_CIRC2012.pdf

OM PRESENTATÖREN

I januari 2009 kom Ruth Cantu till Society of Cardiovascular Patient Care som år 2016 slogs samman med American College of Cardiology. Ruth har arbetat med vård i 24 år och tog sin kandidatexamen i omvårdnad vid University of Texas San Antonio School of Nursing. Hon har en bakgrund som inkluderar arbete på kardiovaskulär operationssal, transplantationskoordinering och -utbildning samt utveckling av vävnadstransplantationsprogram.

Ruth har arbetat inom området laboratoriediagnostik som klinisk specialist. Tack vare sin roll inom området diagnostik arbetade Ruth med akutmottagningar, hjärtmottagningar och laboratorier för att utbilda inom och underlätta processförbättring och arbetsflödesutveckling. Hon hjälpte även till att utveckla metoder för att förbättra ledtider och effektivisera vårdprocesser.

I februari 2016 övergick hon till rollen som programchef medan hon samtidigt behöll rollen som samordnare för laboratoriediagnostik och granskningsspecialist för ackreditering. Ruth fortsätter att fungera som nyckelkontakt och facilitator för alla större laboratoriediagnostikleverantörer, liksom sjukhus, för att ge råd om de senaste rekommendationerna för riktlinjepraxis och tillhandahålla utbildning för diagnostikrelaterade kriterier. Hon har hållit presentationer för American Association of Clinical Chemistry och College of American Pathologists samt vid olika nationella webbinarier.

RELATERADE WEBBINARIER

Patientnära analyser: klinisk styrning, kvalitetssäkring och hur man kan förbättra patientvården