Global Point of Care

AegisPOC™ Digital skräddarsydd plattform för kvalitetssäkrad patientnära verksamhet.

Koppla upp mer. Dela mer. Mindre bekymmer.

AegisPOC™ är en webbaserad, öppen plattform, som kopplar upp patientnära instrument inom eller utanför sjukhuset eller primärvårdsenheten med laboratoriet eller journalsystemet.

Med införandet av AegisPOC™ skräddarsydda-lösningar för patientnära tester och provsvarshantering, kan laboratoriet eller den centrala vårdinrättningen bättre hantera och dela data från dina patientnära instrument på en flexibel, skalbar programvara. Den kraftfulla AegisPOC-plattformen gör det möjligt att "veta nu" i större skala än någonsin tidigare.