Global Point of Care

Afinion ACR

Helt enkelt mer effektiv.

Analys för kvantitativ bestämning av albumin, kreatinin och albumin/kreatininkvot (ACR) i human urin. Används för tidig identifiering av njursjukdom hos patienter med diabetes och/eller hypertoni.

  1. ADA, Diabetes Care, 2019 Jan; 42 (Supplement 1):S103-S138.1