Global Point of Care

Afinion CRP

Helt enkelt mer effektiv.

Afinion™ CRP är ett in vitro-diagnostiskt snabbtest för kvantitativ bestämning av C-reaktivt protein (CRP) i humant blod, som bidrar till att minska diagnostisk osäkerhet och bedömning av om antibiotikabehandling är lämplig under ett patientbesök.