Global Point of Care

Afinion Lipid Panel

Helt enkelt mer effektiv.

Afinion™ Lipidpanelanalys och det helautomatiska Afinion™-analysinstrumentet ger tillförlitliga resultat som är lätt tillgängliga när och var de behövs. Patientkonsultationer kan utföras med säkerhet.

Analys för kvantitativ bestämning av total kolesterol, HDL, LDL, triglycerider (Trig), icke-HDL och Chol/HDL-kvot i helblod, serum och plasma, används vid diagnos och behandling av lipidrubbningar.