Global Point of Care

i-STAT 1 Wireless

Utför patientnära diagnostiska tester och överför resultat trådlöst till ditt system för elektroniska journaler eller LIS

Det portabla blodanalysinstrumentet i-STAT 1 Wireless kombinerar alla funktioner hos i-STAT 1-analysinstrumentet med bekvämligheten med trådlös överföring för ännu högre effektivitet. Med i-STAT 1 Wireless kan sjukvårdspersonal snabbt utföra patientnära tester och ladda upp resultat till en elektronisk journal och till laboratorieinformationssystem (LIS) för att möjliggöra snabba behandlingsbeslut, vilket optimerar patientvården.