Global Point of Care

BinaxNOW™ Influenza A&B test

BinaxNOW™ Influensa A & B-test är en in vitro immunokromatografisk analys för kvalitativ detektering av nukleoproteinantigen mot influensa A och B i nasofaryngeala (NP) prover, nasala prover och prover från nasal sköljning. Det är avsett att användas som ett hjälpmedel vid en snabb differentialdiagnos mellan influensa A och B virusinfektioner.