Global Point of Care

Binax Legionella-antigen EIA kit

Binax™ EIA-kit för Legionella-antigen i urin  är en enzymimmunanalys (EIA) avsedd för kvalitativ detektering av förekomst av antigen från Legionella pneumophila serogrupp 1 i urin som komplement till odling för en presumtiv diagnos av tidigare eller pågående legionärsjuka.