Global Point of Care

BinaxNOW™ RSV-test

BinaxNOW™-test för RSV är ett immunkromatografiskt in vitro-snabbtest som används för att detektera fusionsproteinantigen från respiratoriskt syncytialvirus (RSV) i prover från nasal sköljning och nasofaryngeal sekretprovtagning från symtomatiska patienter. Det är avsett att användas som ett hjälpmedel för diagnos av RSV-infektioner hos patienter under 5 år.