Global Point of Care

BinaxNOW™ Streptococcus pneumoniae Antigentest

BinaxNOW™ S. pneumoniae-antigentest är ett snabbtest för kvalitativ detektering av S.pneumoniae-antigen i urin från patienter med lunginflammation, och i cerebrospinalvätska (CSF) från patienter med hjärnhinneinflammation. Det är tillsammans med odling och andra metoder avsett att underlätta diagnos av både pneumokockorsakad lunginflammation och hjärnhinneinflammation. BinaxNOW™ S pneumoniae Urinary Antigen Card kan avläsas visuellt genom fönstret eller användas tillsammans med DIGIVAL™.

DIGIVAL™ med testet för BinaxNOW™ Streptococcus pneumoniae är endast tillgänglig på utvalda marknader.