Global Point of Care

DIGIVAL™

Snabb, objektiv, korrekt.

Avläser korrekt och tolkar laterala flödestester på endast några sekunder, och levererar automatiserade, objektiva resultat i alla sjukvårdsmiljöer.

DIGIVAL™ utför, tolkar och skickar resultat för ett urval av Abbotts snabbtester, och kan användas i laboratorium och vid patientnära testning. Detta är ett kamerabaserat instrument som detekterar närvaro av och identifierar ett utfört lateralt flödestest, analyserar intensiteten av test- och kontrollinje, och visar resultatet (positiv, negativ eller ogiltigt) på en färgskärm.

Produkten finns bara på utvalda marknader.