Global Point of Care

ID NOW™ COVID-19 2.0

Molekylära resultat redan efter 6 minuter.

Med ID NOW™ COVID-19 2.0. Nu kan du välja att testa endast för COVID-19, eller COVID-19 och Influensa A&B med samma patientprovpinne.

ID NOW™ COVID-19 2.0-analysen levererar molekylära resultat på bara några minuter, vilket ger dig i realtid tillgång till den information du behöver för att fatta handlingskraftiga beslut under det första patientbesöket.

Produkten är inte tillgänglig i alla länder.

ID NOW™ COVID-19 2.0
Besök produktsidan för mer information om ID NOW Influenza A & B 2-analysen.