Global Point of Care

ID NOW™ Influenza
A & B 2

Ingen tid att förlora - ID NOW

Det snabbaste molekylära influensatestet.

ID NOW™ Influenza A & B 2-analys ger molekylära influensatestresultat på mindre än 13 minuter på den unika ID NOW™-plattformen, vilket är betydligt snabbare än andra molekylära metoder, och erbjuder större noggrannhet än konventionella snabbtester. Snabba diagnostiska analyser med hög känslighet är avgörande för pålitlig detektion av Influensa A och B, och gör det lättare att snabbt och effektivt fatta beslut om behandling.1

  1. Williams, KM, Jackson MA, Hamilton M. Rapid Diagnostic Testing for URIs in Children: Impact on Physician Decision Making and Cost. Infect. Med. 19(3): 109‐ 111, 2002.
  2. Moore N, et al. Evaluation of the ID NOW™ Influenza A & B 2 Assay. 2018 ASM Clinical Virology Symposium, West Palm Beach, FL. Poster.
  3. Chartrand et al, Accuracy of Rapid Influenza Diagnostic Tests A Meta-analysis; Ann-Intern Med. 2012; 156;500-5114.
  4. Ipp, M., Carson S., Petric, M., Parkin P C. Rapid painless diagnosis of viral respiratory infection. Arch Dis Child. 86: 372–373, 2002. 2
  5. ID NOW™ Influenza A & B 2 Package Insert.