Global Point of Care

ID NOW™ RSV

Ingen tid att förlora - ID NOW

RSV molekyltest nu CLIA-godkänt.

ID NOW™ RSV ger molekylära RSV-resultat på högst 13 minuter på vår unika ID NOW™-plattform.  Traditionella laboratoriemetoder och antigentester för RSV-diagnos har brister vad gäller omsättningstid eller prestanda.1,2 ID NOW™ RSV detekterar 25 % mer sanna positiva resultat jämfört med andra snabbtester för detektion av antigener (RADT)3,4 och ger dig möjlighet att ta kliniska beslut i realtid som gör skillnaden i patientvården.

Visa referenser

  1. Prendegast, C. et al. Rapid Antigen-based Testing for Respiratory Syncytial Virus; Moving Diagnostics From Bench to Bedside? Future Microbiol, 2013;8(4):435-444.
  2. Caliendo, A.M. et al. Better Tests, Better Care: Improved Diagnosis for Infectious Disease. Clin Infect Dis 2013;57(S3):S139-70.
  3. Chartrand, C. et al. Diagnostic Accuracy of Rapid Antigen Detection Tests for Respiratory Syncytial Virus Infection:Systematic Review and Meta-analysis. J Clin Microbiol. Dec 2015 vol. 53 no. 12 3738-3749.
  4. ID NOW™ RSV Package Insert