Global Point of Care

ID NOW™ Strep A 2

Ingen tid att förlora - ID NOW

Nu det snabbaste molekylära Strep A-testet utan behov av odlingsbekräftelse.

ID NOW™ Strep A 2-testet, undantaget från CLIA:s krav, ger molekylära resultat på högst 6 minuter med den unika ID NOW™-plattformen, där du kan analysera och, vid ett positivt resultat, starta behandlingen under patientbesöket.

Snabbare än alla andra molekylära metoder och mer korrekt1 än konventionella snabbtester. ID NOW™ Strep A 2 ger resultat inom en tidsram som gör det möjligt att fatta omedelbara kliniska beslut som påverkar patientbehandlingen.

  1. Cohen, J.F. et al. Rapid antigen detection test for group A streptococcus in children with pharyngitis (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews. 2016, Issue 7
  2. ID NOW™ Strep A 2 clinical trial data, held on file
  3. ID NOW™Strep A 2 Package Insert
  4. †Based on the reported sensitivities of RADTs and ID NOW™ Strep A 2.