Global Point of Care

ID NOW™

Det finns inget bättre tillfälle än ID NOW.

Tidigare Alere™ i. Ny och förbättrad hastighet, prestanda och effektivitet PLUS ett nytt namn.

ID NOW™ är ett snabbt, instrumentbaserat, isotermiskt system för kvalitativ detektion av infektionssjukdomar. Vår unika ID NOW™-tekniken med isotermisk amplifiering av nukleinsyra är unik och ger molekylära resultat på minuter, så att effektiva kliniska beslut kan fattas snabbare.

ID NOW™
  1. Bonner, A.B. et al. (2003) Impact of the Rapid Diagnosis of Influenza on Physician Decision-Making and Patient Management in the Pediatric Emergency Department: Results of a Randomized, Prospective, Controlled Trial. Pediatrics Vol. 112 No. 2.

  

False
accessibility

  

JaNej
accessibility

  

JaNej