Global Point of Care

ID NOW™

Det finns inget bättre tillfälle än ID NOW.

Tidigare Alere™ i. Ny och förbättrad hastighet, prestanda och effektivitet PLUS ett nytt namn.

ID NOW™ är ett snabbt, instrumentbaserat, isotermiskt system för kvalitativ detektion av infektionssjukdomar. Vår unika ID NOW™-tekniken med isotermisk amplifiering av nukleinsyra är unik och ger molekylära resultat på minuter, så att effektiva kliniska beslut kan fattas snabbare.

  1. Bonner, A.B. et al. (2003) Impact of the Rapid Diagnosis of Influenza on Physician Decision-Making and Patient Management in the Pediatric Emergency Department: Results of a Randomized, Prospective, Controlled Trial. Pediatrics Vol. 112 No. 2.