Global Point of Care

ID NOW™

Ingen tid att förlora - ID NOW

Ny och förbättrad hastighet, prestanda och effektivitet.

ID NOW™ är ett snabbt, instrumentbaserat, isotermiskt system för kvalitativ detektion av infektionssjukdomar. ID NOW™-tekniken med isotermisk amplifiering av nukleinsyra är unik och ger molekylära resultat på minuter, så att effektiva kliniska beslut kan fattas snabbare.

  1. Bonner, A.B. et al. (2003) Impact of the Rapid Diagnosis of Influenza on Physician Decision-Making and Patient Management in the Pediatric Emergency Department: Results of a Randomized, Prospective, Controlled Trial. Pediatrics Vol. 112 No. 2.