Global Point of Care
Mobile Navigation button

NycoCard Reader II

NycoCard™ READER II är ett litet batteridrivet instrument, utformat för avläsning av alla NycoCard™-tester. Det består av två enheter: instrumentboxen, som är den operativa och beräknande enheten, samt läspennan, som detekterar signalen.

  

False
accessibility

  

JaNej
accessibility

  

JaNej