Global Point of Care
Mobile Navigation button

Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device

Identifiera potentiellt smittsamma patienter på 15 minuter

För patienter med misstänkt pågående COVID-19-infektion.

Snabbtest med hög prestanda möjliggör omedelbar behandling eller isoleringsåtgärder för att minimera smittöverföring.

Patientvänlig insamling av näsprov eller nasofaryngealt prov.

Tillgänglig, storskalig testning hjälper till att begränsa virusets spridning.

Produkten är inte tillgänglig i alla länder. Inte godkänd för försäljning i USA.

*Sensitivity and Specificity vs PCR using Nasopharyngeal swabs. Clinical study population: 585 individuals, including 140 PCR-positives and 445 PCR-negatives

  

False
accessibility

  

JaNej
accessibility

  

JaNej