Global Point of Care

Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device

Identifiera potentiellt smittsamma patienter med eller utan symptom på 15 minuter.

Patientvänligt, övervakat självuppsamlat näsprov, minimerar exponeringen för vårdpersonalen. Endast för professionellt bruk.

Snabbtest med hög prestanda möjliggör omedelbar behandling eller isoleringsåtgärder för att minimera smittöverföring.

Tillgänglig, lättanvändbar, storskalig testning hjälper till att begränsa virusspridningen.

Produkten är inte tillgänglig i alla länder. Inte godkänd för försäljning i USA.

*Sensitivity and Specificity vs PCR using Nasopharyngeal swabs. Clinical study population: 585 individuals, including 140 PCR-positives and 445 PCR-negatives