Global Point of Care

Patientnära testning en lösning för global sjukvård

Patientnära diagnostik ger omedelbara resultat, precis där du behöver dem, så att lämplig behandling kan sättas in omgående. En sjukvårdsrevolution som når alla!.

PATIENTNÄRA, DIAGNOSTISK TESTNING FÖRÄNDRAR SJUKVÅRDEN

Expanding Global Access
EXPANDERAD GLOBAL TILLGÅNG

Faktum är att enbart Abbott levererar över en miljard tester varje år över hela världen.

Shortening Treatment Time
TIDEN FRÅN PROVTAGNING OCH DIAGNOS TILL BEHANDLING FÖRKORTAS

Exempel: HIV-patienter som testades med en patientnära enhet fick antiretroviral (ART) behandling 130 dagar snabbare än de patienter som diagnostiserats genom analys i ett traditionellt laboratorium.1

Improving Outcomes
FÖRBÄTTRADE VÅRDRESULTAT

Ett typexempel: Hjärtsviktspatienter som genomgick ett patientnära test skrevs ut tre dagar tidigare än de som testades med konventionella metoder, vilket förbättrar både det ekonomiska resultatet och behandlingsresultat. 2