Global Point of Care

KRONISK KARDIO LÖSNINGSSIDA

Upptäck Abbott Practice Solutions för hantering av dina kardiometabola patienter

Kroniska kardiometabola sjukdomar ökar världen över. Exempelvis har nu fler än 400 miljoner människor diabetes – och den siffran förväntas öka med mer än 50 % under de kommande 25 åren.1 Även om riktlinjer föreskriver att HbA1c, lipider och ACR testas är det färre än 7 % av patienterna som testas så ofta som riktlinjerna anger och endast 26,7 % patienterna uppfyller målen för kontroll av glykemi, blodtryck och kolesterol.2,3 För att hantera den här växande epidemin krävs effektivare metoder.

Patientnära tester såsom snabbdiagnostik från Abbott har visat sig förbättra patienternas medicinska resultat och mottagningens effektivitet.4

DIN MOTTAGNING – MED STÖRRE FRAMGÅNG

Med vår snabbdiagnostik kan du utföra viktiga kardiovaskulära och metaboliska tester på vårdinrättningen. Läkare kan få resultat och diskutera en vårdplan med patienterna under ett och samma besök. Detta gör mottagningen effektivare, stärker förhållandet mellan läkare och patient och motiverar patienterna att sköta sin sjukdom bättre.5

I en värld där incitamentbaserade system blir allt vanligare och de kardiometabola riskerna ökar kan förbättrade patientresultat och en effektivare mottagning leda till viktiga ekonomiska fördelar för din mottagning.

Vår snabbdiagnostik kan också hjälpa din mottagning med följande:

  • Skicka färre beställningar till centrala laboratorier
  • Undvika att personal behöver jaga labbresultat
  • Minska antalet patienter som aldrig får någon uppföljning
  • Undvika onödiga uppföljningar
  • Uppfylla riktlinjer för testfrekvenser
  • Förbättra patientnöjdheten
Abbott cardiometabolic products help thousands of physician offices, clinics, hospitals, and wellness programs perform testing more efficiently.

Vi är världens ledande leverantör av patientnära testprodukter och kan hjälpa dig och din personal att hantera diabetes hos dina patienter med bättre resultat för alla.

VÅRA PATIENTNÄRA PRODUKTER FÖR VÅRD AV KRONISKA KARDIOMETABOLA SJUKDOMAR

Utforska våra världsledande patientnära lösningar för vård av kardiometabola sjukdomar