Global Point of Care

Förstärk ditt patientnära testnings-program med uppkoppling

Över hela sjukhuset, mellan olika universitet eller mellan olika regioner, en webbaserad uppkopplingsplattform för datahantering släpper loss effektiviteten vid hantering av patientnära testningsprogram.

Effekten av patientnära uppkoppling

Fördelar med patientnära uppkoppling

Möjlighet att ansluta patientnära fjärrenheter till en datahanteringsplattform är en nödvändig del av all patientnära utveckling.

Förbättra flödet
och hanteringen
av information
 • Dubbelriktad eller
  enkelriktad kommunikation
  med patientnära enheter
 • Eliminerar enhetsspecifik
  programvara på de flesta
  patientnära enheter
Minska kostnaderna
 • Egenskaper som operatörslås,
  kvalitetskontroll-lås och
  arbetskostnader har lett till
  en total årlig kostnadsbesparing.1
Förbättra
kvalitetskontroll
 • Minskar manuell inmatning
  och transkription av resultat
 • Standardiserade och
  anpassade rapporter
Öka insyn
och insikter
 • Resultaten tillgängliga
  för alla medlemmar
  av sjukvårdsteamet
 • Reagerar snabbt på problem
Förbättra
redovisningskontrollen
 • Resultaten skickas för att
  hjälpa till med automatiserad
  fakturering
 • Redovisningsloggning och
  -rapporter
Spara tid
 • Användarvänlig
 • Användarutbildning and
  spårad certifiering
Snabba resultat
 • Snabbare inspelning
  och registrering av resultat
  tkan leda till snabbare
  behandling

När det gäller uppkoppling, är vi marknadsledande av goda skäl

Abbott patientnära datahanteringsprogram ger dig:

hospital

Över 50 % av amerikanska sjukhus använder ett Abbott patientnära datahanteringsprogram.

POC device

Varje dag, kör fler än 80 000 mätare och enheter ett patientnära patienttest och skickar testresultat till ett Abbott datahanteringsprogram.

test results

Årligen registreras 225 miljoner testresultat av ett Abbott-program innan det skickas till en patientjournal.

Connectivity without limits.™

Vår innovativa, webbaserade plattform fungerar
för att ge dig bättre uppkoppling och diagnostik, överallt.

 1. Salka, L. and Kiechle F.L., Connectivity for Point-of-Care Glucose Testing Reduces Error and Increases Compliance. Point of Care. Vol. 2, No. 2, 114–118