Global Point of Care

ACT-testing på behandlingsstedet i det kardiovaskulære operasjonsrommet

Fordelene ved å implementere i-STAT-systemet i CVOR ved Augsburg-sykehuset i Tyskland.

Raske og nøyaktige bestemmelser av aktivert koagulasjonstid (ACT) er viktig under kardiopulmonal bypasskirurgi (CPB) for å overvåke graden av heparinindusert antikoagulasjon. En unøyaktig ACT setter pasienter i fare for trombose og blødning, og risikerer skade på den ekstrakorporale kretsen.

Denne meldingen beskriver begrunnelsen bak implementeringen av i-STAT System ved Augsburg-sykehuset. hvor mekanisk ACT-testing har blitt brukt i mange år. Data, som er samlet inn på stedet, sammenligner presisjonen til i-STAT System med den tradisjonelle, mekanisk baserte ACT-testenheten.

Surgical Care
BEGRUNNELSE FOR IMPLEMENTERING AV i-STAT

Mål:

Forbedret effektivitet

Forbedret

presisjon på i-STAT ga klinikere tillit til resultatene. Gjentatt testing på komparatorenheten la til ytterligere 17 minutter i 7 % av prøver.

Mål:

Redusert QC-arbeidsbelastning

Forbedring

  • Ingen testavbrudd for QC-testing
  • i-STAT System QC kan enkelt tilpasses for å være i samsvar med RiliBAk-systemet
  • QC-resultater sendes direkte til IT-systemet og skaper papirløs dokumentasjon og bekreftelse

Mål:

IT-tilkobling

Samsvar

Full integrering i Augsburg-sykehusets IT-system

Resultater av datasammenligning

  • Av duplikatprøvene TESTET INNEN DET TERAPEUTISKE OMRÅDET (<450 s), hadde 15 % (8) en duplikatforskjell på >50 s MED komparatoren, sammenlignet MED 3 % (1) av i-STAT-duplikater
  • I 7 % av duplikatene på komparatoren var én av duplikatmålingene utenfor området (>1000 s), mens den andre var innenfor området. Dette skjedde ikke på i-STAT System
  • • Den gjennomsnittlige forskjellen mellom i-STAT-duplikatene var 26,3 sekunder, 30 % bedre enn den gjennomsnittlige forskjellen på 37,4 sekunder for komparatorenheten

Vis den fullstendige kasusstudien