Viewpoints

Banner image
Banner image
Banner image

Förbättra patientsäkerheten genom förbättringar av diagnostiska tester

Enhancing Patient Safety through improvements in Diagnostic Testing Enhancing Patient Safety through improvements in Diagnostic Testing Enhancing Patient Safety through improvements in Diagnostic Testing

Hantering av arbetsbelastning och aktualitet på intensivvårdsenheter beror på dess personals och processers förmåga att vara effektiva, effektiva och korrekta. Fel inklusive misslyckande med att utföra korrekt behandling av kritiska patienter kan resultera i funktionshinder som kan förebyggas och/eller dödsfall.1 Patientsäkerheten påverkas direkt av effekterna av en överväldigande arbetsbelastning bland intensivvårdspersonal. En säker vårdomgivning kan äventyras om akutvårdssjuksköterskor upplever hög arbetsbelastningsstress.2 l takt med att statliga och federala myndigheter utfärdar föreskrifter relaterade till obligatorisk övertid och kliniska processåtgärder, ökar bevisen om hur arbetsbelastningen påverkar patientresultat och fel.

Patientsäkerhet i överblick

  • Patientsäkerheten påverkas direkt av effekterna av en överväldigande arbetsbelastning bland intensivvårdspersonal.
  • Exakta och snabba diagnoser kan innebära att mer invasiva enheter ersätts med mindre invasiva enheter, vilket minskar sannolikheten för komplikationer, inklusive infektion.

Patientnära diagnostik

Exakta och snabba diagnoser kan innebära att man ersätter mer invasiva enheter med mindre invasiva enheter, vilket minskar sannolikheten för komplikationer, inklusive infektion.3 Detta har länge rekommenderats av många kliniskaintensivvårdsorganisationer från hela världen som ett sätt att förbättra patientsäkerheten och kvalitetsresultaten. Detta gäller särskilt för hjärttillstånd hos intensivvårdspatienter.3

Att använda patientnära diagnostik (POC) kan förbättra arbetsbelastningen genom att flytta tester från ett centraliserat labb till sängkanten, förbättra tiden för diagnos till behandling och minska preanalytiska fel.4 Detta kan få positiva resultat, inklusive minska patientblodtagningar, minska användningen av blodvolym som behövs för testning och snabbare diagnostiska resultat, vilket möjliggör utveckling av exakta behandlingsprotokoll. Ett annat positivt resultat med POC-diagnostik kan vara minskningen av potentiella fel från patientidentifiering som kan uppstå när tester skickas till ett centraliserat labb.5 Att utföra tester vid sängkanten minskar antalet patientidentifieringsfel.5 Enbart dessa faktorer kan ha en potentiell inverkan på att minska en överväldigande arbetsbelastning och förbättra patientsäkerheten.

"Vid en vårdinrättning har POC-testning vid sängkanten resulterat i en 44 % minskning av vistelsetiden.6 "

POC-testning i praktiken

Vid en vårdinrättning har POC-testning vid sängkanten resulterat i en 44 % minskning av vistelsetiden, vilket minskar risken för biverkningar som vårdrelaterade infektioner (HAI) och andra komplikationer för längre vistelse.6 Anläggningens ekonomiska hälsa kan också förbättras eftersom POC-tester har visat sig minska kostnaderna för patientvård på ett sjukhus med 47 %.6

Federala och statliga regeringar, såväl som ackrediterings- och kvalitetsorganisationer fortsätter att skapa fler åtgärder fokuserade på patientresultat, vårdkoordinering och bemanning i ett försök att förbättra kvalitet och säkerhet, kontrollera kostnaderna och öka ansvarsskyldigheten. Dessa åtgärder har en inverkan inte bara på ersättning och skattemässig hälsa, utan också på en anläggnings förmåga att marknadsföra sig som en livskraftig och säker behandlingsanläggning för sina samhällen.

* De resultat som anges här är specifika för denna vårdanläggning och kan skilja sig från resultat som uppnås på andra anläggningar.

Referenser

  1. Rothschild et al. Critical Care Safety Study: The incidence and nature of adverse events and serious medical errors in intensive care*. Critical Care Medicine. August 2005 - Volume 33 - Issue 8 - p 1694-1700.
  2. Carayon et al. Workload and Patient Safety Among Critical Care Nurses. Critical Care Nursing Clinics of North America. Volume 19, Issue 2, June 2007, Pages 121-129.
  3. Ceconni et al. Consensus on circulatory shock and hemodynamic monitoring. Task force of the European Society of Intensive Care Medicine. Intensive Care Medicine.
    December 2014, Volume 40, Issue 12, pp 1795–1815.
  4. Parco et al. Hematology point of care testing and laboratory errors: an example of multidisciplinary management at a children’s hospital in northeast Italy. J Multidiscip Healthc. 2014; 7: 45–50.
  5. Alreja. Reducing patient identification errors related to glucose point-of-care testing. J Pathol Inform. 2011; 2: 22.
  6. Helping Advance Patient Care at a Busy New York CVICU

Välj ett ämne

©2023 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.

This website is governed by applicable U.S. laws and governmental regulations. The products and information contained herewith may not be accessible in all countries, and Abbott takes no responsibility for such information which may not comply with local country legal process, regulation, registration and usage.

Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy Policy. Photos displayed are for illustrative purposes only. Any person depicted in such photographs is a model. GDPR Statement | Declaration for California Compliance Law.

Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets. For in vitro diagnostic use only.  For i-STAT test cartridge information and intended use, refer to individual product pages or the cartridge information (CTI/IFU) in the i-STAT Support area.